Hoiva

Laadukka­ampaa palvelu­asumista 

Tulevina vuosina yli 80-vuotiaiden määrän odotetaan kasvavan nopeasti Pohjoismaissa. Kasvava väestö lisää tarvetta laadukkaampaa palveluasumista tarjoaville toimijoille. Valtaosa nykyisistä hoivakodeista ei täytä nykyaikaisen palveluasumisen ja hoivan tarpeita. Kaikkialla Pohjoismaissa tarvitaan lisää nykyaikaisia palveluasumisen ratkaisuja ikäihmisille.

Autamme kuntia ja yksityisiä toimijoita täyttämään niille asetetut vaatimukset kehittämällä hoivakoteja, jotka on luotu vastaamaan nimenomaan ikäihmisten tarpeisiin. Käyttäjälähtöisen lähestymistapamme avulla suunnittelemme hyvinvointia edistäviä ympäristöjä sekä yhdistämme digitalisaation ja nykyaikaisen hyvinvointi­teknologian olennaiseksi osaksi hoivakotejamme.

Sisjödal

Sisjödal care home

Nykyaikainen hoivakoti Göteborgissa

Solhaga­parken

Käyttäjät huomioivaa hoivakotisuunnittelua

HOME – VR-tutkimus­hanke

Parempia hoivakoteja virtuaalitodellisuuden avulla