Meistä

Teemme kiinteis­töistä parempia

Kaupungit ovat dynaamisia, jatkuvasti muuttuvia ja monimutkaisia järjestelmiä. Kaupungeissa asuu suurin osa maailman väestöstä, ja niiden osuus maailman päästöistä on jopa 70 prosenttia. Vuoteen 2050 mennessä kaupungeissa asuvan väestön odotetaan kasvavan lähes 3 miljardilla ihmisellä ja nousevan 70 prosenttiin. Tämä tarkoittaa, että rakennamme New Yorkin kokoisen kaupungin joka kuukausi tästä eteenpäin.

Kaupunkien kasvu tuo esiin myös viheliäät ongelmat, joita voidaan ratkaista vain kaupungeissa. Ympäristöön, yhteiskuntaan tai talouteen liittyvät teemat vaativat aktiivisia toimia, jotta kaupungit voivat tarjota jatkossa pohjan hyvälle elämälle. Ilmastonmuutokseen, kohtuuhintaisuuteen, kulutukseen ja terveyteen liittyviin kysymyksiin on löydettävä ratkaisuja.

NREP toiminta rakentuu ihmisten, pääoman ja ideoiden ympärille. Etsimme ratkaisuja kaupunkien haasteisiin. Pitkäaikainen kokemuksemme ja taustamme antaa meille valmiudet luoda ratkaisuja kiinteistöjen avulla.

Katso, kuinka muutamme rakennettua ympäristöä

Urbaani muutoksentekijä

NREP perustettiin vuonna 2005 pohjautuen ajatukseen, että kiinteistöala on valmis muutokseen. NREP on jo vuosien ajan luonut ratkaisuja, jotka pohjautuvat innovatiiviselle ajattelulle, rohkeudelle yrittää ja halulle tehdä kestävämpiä ja parempia kiinteistöjä ihmisille.

Olemme sitoutuneet johtamaan ja kiihdyttämään kiinteistöalan muutosta hiilineutraaliksi. Olemme luvanneet, että oma kiinteistöportfoliomme on hiilineutraali jo vuonna 2028, kauan ennen IPPC:n määrittämää takarajaa. Hiilineutraalilla kiinteistöportfoliolla tarkoitamme, että sidomme itse kaikki kiinteistöjemme elinkaaren aikaiset päästöt.

NREP on jo vuosia tehnyt uraauurtavaa työtä kiinteistöalan vastuullisuuden parissa. Olemme luoneet maailman ensimmäisen 100-prosenttisesti kierrätetystä betonista rakennetun rakennuksen. Olemme ottaneet käyttöön maailman ensimmäisen syvälämpökaivon, jonka avulla lämmityksen päästöjä voi tiputtaa jopa 95 prosenttia perinteisiin lämmitysratkaisuihin verrattuna. Lisäksi rakennamme maailman ensimmäistä kestävän kehityksen korttelia. Korttelia, jonka toiminnassa otetaan huomioon kaikki YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta.

Vihreän siirtymän nopeuttamiseksi investoimme vihreisiin teknologioihin, joilla voidaan säästää gigatonnia hiilidioksidipäästöjä. Esimerkkejä investoinneistamme on cleantech-ratkaisu, jossa betoniin ruiskutetaan hiilidioksidia, digitaalisen kaksosen hyödyntäminen energiankulutuksen vähentämiseksi, ja tekoälyä hyödyntävä sovellus, joka optimoi kestävien rakennusten ja kaupunkialueiden suunnittelua.

Lisäksi pyrimme tukemaan vihreää siirtymää keskittyen vihreisiin rahoitusratkaisuihin ja tutkimalla investointimahdollisuuksia, jotka tukevat kaupunkien kestävän kehitystä.
Ei ole olemassa yhtä ainoaa ratkaisua kaupunkien parantamiseksi. Siksi NREP investoi kaupunkien ekosysteemeihin tehdäkseen kaupungeista kestävämpiä, oikeudenmukaisempia ja elinkelpoisempia tuleville sukupolville.

0

asiantuntijaa eri taustoista

0

miljardia euroa hallinnoitavaa varallisuutta

0

maata, jossa toimistomme sijaitsee

0

miljoonaa neliötä hallinnoitavaa tilaa

0

imvestointia teknologia yrityksiin

0

miljardi sijoitusvarallisuutta Credit-liiketoiminnassa

  • ”Tavoitteeni on, että voimme innoittaa muita ja viitoittaa tietä eteenpäin. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa haluamme luoda ratkaisuja, jotka ovat parempia maailmalle.”

    Claus Mathisen, Toimitusjohtaja

Yksityis­omisteinen

NREP on yksityinen yritys, josta enemmistön omistavat NREPin osakkaat. Lisäksi vähemmistöomistajana toimii Novo Holdings, joka on yksi maailman suurimmista yleishyödyllisistä säätiöistä. Sen lisäksi, että Novo Holdings on NREPin omistaja, se myös sijoittaa NREPin projekteihin yhdessä eläkerahastojen ja muiden institutionaalisten sijoittajien kanssa.

NREPin johtoryhmää johtaa toimitusjohtaja Claus Mathisen. Hallituksen puheenjohtajana toimii Mikkel Bülow-Lehnsby.

PERIAATTEEMME

  • PÄÄMÄÄRÄ: Parannamme ihmisten elämää kehittämällä rakennettua ympäristöä

  • KULTTUURI JA ARVOT: Olemme uteliaista ja motivoituneista yksilöistä koostuva yhteisö. NREPiläiset ovat yrittäjähenkisiä, oppimishaluisia ja välittäviä

Voitoille tarkoitus

Käytämme joka vuosi 10% liikevoitostamme N-Power Fund-rahaston kasvattamiseen. Rahasto on perustettu tukemaan yrittäjyyteen liittyvää hyväntekeväisyystyötä. Jokainen NREP-tiimin jäsen voi ehdottaa hyväntekeväisyyshankkeita rahaston tuettavaksi, ja kun ehdotus hyväksytään, N-Power Fund tukee hanketta taloudellisesti ja NREPiläiset voivat käyttää aikaansa projektiin tavallisen työnsä lisäksi.

Muiden hankkeiden ohella N-Power Fund on Human Practice Foundation -säätiön perustajajäsen ja osallistuu aktiivisesti säätiön hallituksen työskentelyyn ja projekteihin. Muihin rahaston tukemiin hankkeisiin lukeutuvat Afrikassa yrittäjille tarjotut mikrolainat sekä innovatiivinen UN Live -hanke, jonka tarkoitus on tuoda YK:n kestävän kehityksen tavoitteet laajempaan tietoisuuteen.

Viime aikoina N-Power Fund on muun muassa rahoittanut kodittomille nuorille tarkoitettua turvakotia Kööpenhaminassa ja tukenut yhteiskunnallis-taloudellista yritystä, joka kouluttaa lahjakkaista maahanmuuttajista datatieteilijöitä ja koneoppimisen asiantuntijoita.

Lyhyt historia

Idea lähti kellarista: 15 vuotta sitten Mikkel Bulow-Lehnsby ja Rasmus Nørgaard päättivät seurata yrittäjäunelmiaan ja perustivat oman yrityksensä, joka pohjautui yksinkertaiseen, mutta voimakkaaseen vakaumukseen: Kiinteistöala oli valmis muutokseen.

Joukkoon liittyi pian Rickard Dahlberg, ja yhdessä he perustivat yrityksen, jonka alkuperäinen nimi oli Nordic Real Estate Partners ja jonka ideana oli toimia arvopohjaisena sijoittajana. Nykyään NREP:illä on toimistot seitsemässä eri maassa, ja yritys hallitsee yli 5,5 miljoonan neliömetrin verran erilaisia kiinteistöjä Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa. Mikkel, Rasmus ja Rickard ovat edelleen aktiivisesti mukana NREPin yhteisössä.