Meistä

Teemme kiinteis­töistä parempia

Rakennetulla ympäristöllä on merkittävä vaikutus ihmisten elämään, koska vietämme 90 % elämästämme sisätiloissa. Samanaikaisesti kiinteistöillä on keskeinen rooli aikamme merkittävissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä, kuten kestävässä kaupungistumisessa ja ilmastonmuutoksen torjumisessa. Tästä huolimatta kiinteistöjä käsitellään usein pelkästään omaisuusluokkana kiinnittämättä huomiota niiden käyttäjiin tai yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kiinteistöalalla merkittäviä innovaatioita ei viime vuosikymmeninä ole nähty riittävästi ja ala tarvitsee kipeästi muutosta kohti asiakaskeskeisempää ja kestävämpää ajattelumallia.

Katso, kuinka muutamme kiinteistöalaa

Johdamme muutosta

NREPin perustamisen taustalla on yksinkertainen ajatus siitä, että kiinteistöala, jota pidämme maailman suurimpana toimialana, on valmis muutokseen. Edistämme tätä muutosta tarmokkaalla työllämme parantaen rakennettua ympäristöä asiakkaiden, yhteisöjen ja kaupunkien tarpeiden mukaisesti.

Olemme sitoutuneet johtamaan ja kiihdyttyämään kiinteistöalan muuutosta hiilineutraaliksi. Olemme luvanneet, että oma kiinteistöportfoliomme on hiilineutraali jo vuonna 2028, kauan ennen IPPC:n määrittämää takarajaa. Hiilineutraalilla kiinteistöportfoliolla tarkoitamme, että sidomme itse kaikki kiinteistöjemme elinkaaren aikaiset päästöt.

NREP on jo vuosia tehnyt uraauurtavaa työtä ympäristöystävällisemmän kiinteistöalan puolesta. Ennen kuin kiertotaloudesta tuli trendi, rakensimme maailman ensimmäisen 100% kierrätetystä betonista valmistetun rakennuksen. Tällä hetkellä työstämme maailman ensimmäistä laajamittaista kiinteistöhanketta, jossa toteutuvat kaikki 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Olemme myös kiinteistöissämme toteuttaneet Pohjoismaiden suurimman kattoasenteisen aurinkoenergiajärjestelmän, ja maailman ensimmäinen syvälämpökaivo lämmittää laajaa logistiikkakeskustamme vähentäen rakennuksen hiilidioksidipäästöjä jopa 95 %.

NREP perustettiin vuonna 2005, ja nykyään meidät tunnetaan Pohjoismaiden johtavana kiinteistösijoittajana ja -kehittäjänä. Uskomme pitkän aikavälin arvonluontiin, ja sovellamme kokonaisvaltaista lähestymistapaa tehdessämme sijoituksia, sekä kehittäessämme ja operoidessamme kiinteistöjämme niiden loppukäyttäjät huomioiden.

0

asiantuntijaa eri taustoista

0+

kiinteistösijoitusta

0

miljardia euroa hallinnoitavaa varallisuutta

0

miljoonaa neliötä hallinnoitavaa tilaa

0

uutta sijoitusta vuonna 2021

  • ”Tavoitteeni on, että voimme innoittaa muita ja viitoittaa tietä eteenpäin. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa haluamme luoda ratkaisuja, jotka ovat parempia maailmalle.”

    Claus Mathisen, Toimitusjohtaja

Yksityis­omisteinen

NREP on yksityinen yritys, josta enemmistön omistavat NREPin osakkaat. Lisäksi vähemmistöomistajana toimii Novo Holdings, joka on yksi maailman suurimmista yleishyödyllisistä säätiöistä. Sen lisäksi, että Novo Holdings on NREPin omistaja, se myös sijoittaa NREPin projekteihin yhdessä eläkerahastojen ja muiden institutionaalisten sijoittajien kanssa.

NREPin johtoryhmää johtaa toimitusjohtaja Claus Mathisen. Hallituksen puheenjohtajana toimii Mikkel Bülow-Lehnsby.

PERIAATTEEMME

  • PÄÄMÄÄRÄ: Parannamme ihmisten elämää kehittämällä rakennettua ympäristöä

  • MISSIO: Teemme kiinteistöistä parempia. Yhdistämme ideat ja näkemyksen, pääoman ja yrittäjähenkisten asiantuntijoiden kanssa

  • KULTTUURI JA ARVOT: Olemme uteliaista ja motivoituneista yksilöistä koostuva yhteisö. NREPiläiset ovat yrittäjähenkisiä, oppimishaluisia ja välittäviä

Voitoille tarkoitus

Käytämme joka vuosi 10% liikevoitostamme N-Power Fund-rahaston kasvattamiseen. Rahasto on perustettu tukemaan yrittäjyyteen liittyvää hyväntekeväisyystyötä. Jokainen NREP-tiimin jäsen voi ehdottaa hyväntekeväisyyshankkeita rahaston tuettavaksi, ja kun ehdotus hyväksytään, N-Power Fund tukee hanketta taloudellisesti ja NREPiläiset voivat käyttää aikaansa projektiin tavallisen työnsä lisäksi.

Muiden hankkeiden ohella N-Power Fund on Human Practice Foundation -säätiön perustajajäsen ja osallistuu aktiivisesti säätiön hallituksen työskentelyyn ja projekteihin. Muihin rahaston tukemiin hankkeisiin lukeutuvat Afrikassa yrittäjille tarjotut mikrolainat sekä innovatiivinen UN Live -hanke, jonka tarkoitus on tuoda YK:n kestävän kehityksen tavoitteet laajempaan tietoisuuteen.

Viime aikoina N-Power Fund on muun muassa rahoittanut kodittomille nuorille tarkoitettua turvakotia Kööpenhaminassa ja tukenut yhteiskunnallis-taloudellista yritystä, joka kouluttaa lahjakkaista maahanmuuttajista datatieteilijöitä ja koneoppimisen asiantuntijoita.

Lyhyt historia

Idea lähti kellarista: 15 vuotta sitten Mikkel Bulow-Lehnsby ja Rasmus Nørgaard päättivät seurata yrittäjäunelmiaan ja perustivat oman yrityksensä, joka pohjautui yksinkertaiseen, mutta voimakkaaseen vakaumukseen: Kiinteistöala oli valmis muutokseen.

Joukkoon liittyi pian Rickard Dahlberg, ja yhdessä he perustivat yrityksen, jonka alkuperäinen nimi oli Nordic Real Estate Partners ja jonka ideana oli toimia arvopohjaisena sijoittajana. Nykyään NREP:illä on toimistot seitsemässä eri maassa, ja yritys hallitsee yli 5,5 miljoonan neliömetrin verran erilaisia kiinteistöjä Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa. Mikkel, Rasmus ja Rickard ovat edelleen aktiivisesti mukana NREPin yhteisössä.