Me teemme todellista muutosta

Kiinteistöillä on ratkaiseva rooli siinä, miten elämme kaupungeissa. Rakennukset eivät ole vain tiiliä ja lasia, sillä vietämme niissä suurimman osan elämästämme. Ne ovat paikkoja, joissa asumme, työskentelemme ja harrastamme. Kiihtynyt kaupungistuminen vaatii niin uusilta kuin vanhoilta rakennuksilta ominaisuuksia, jotka vastaavat tulevaisuuden kaupunkien tarpeisiin. On erityisen tärkeää, että me vastaamme tähän tarpeeseen oikein.

Sillä kaupunkien kehittyessä kehittyvät myös ongelmat, joita emme voi sivuuttaa. Kiinteistöt tuottavat jo nyt 40 prosenttia koko maailman hiilidioksidipäästöistä, mikä vaarantaa seuraavien sukupolviemme tulevaisuuden. Ilmastovaikutusten lisäksi kiinteistöt nähdään usein vain yhtenä varallisuuden muotona, jolloin rakennusten todellisten käyttäjien ja niitä ympäröivien yhteisöjen tarpeet usein unohtuvat.

Tätä varten Nrep on perustettu. Haluamme ratkaista olemassa olevia ongelmia ja saada kiinteistöalalla aikaan muutosta, joka kestää. Muutoksen tekijänä olemme tehneet investointeja yhdessä kumppaniemme kanssa jo yli vuosikymmenen. Haluamme varmistaa, että pääoma luo voiton lisäksi merkitystä. Olemme olemassa saadaksemme kiinteistöalalla aikaan todellista muutosta sekä ihmisten että planeetan hyväksi. Toimintamme pohjaa kolmeen perusperiaatteeseen:

Päästöjen vähentäminen. Mittavien vähennysten myötä alamme muuttuu ongelmasta osaksi sen ratkaisua. Luodaksemme kiinteistöalalle uusi normeja tuomme kokemuksemme päästöjä minimoivista, uraauurtavista projekteista kaikkeen kaupalliseen tekemiseemme. Olemme sitoutuneet päästöjen vähentämiseen niin tässä hetkessä kuin tulevaisuudessa.

Tarpeiden tunnistaminen. Investoimme siellä, missä investointimme hyödyttävät kaikkia. Arvioimme uudelleen, miten kiinteistöala voi ratkaista todellisia tarpeita. Räätälöimme asumisen ratkaisuja opiskelijoille, perheille ja ikääntyneille. Kehitämme logistiikkaa, jotta yhteiskunta toimii paremmin. Rakennamme työtiloja, joissa yritykset voivat menestyä. Luomme tiloja ja paikkoja, joissa ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja kokevat kuuluvansa yhteisöön. Syvällinen markkinatuntemus ja pitkäjänteinen sijoittaminen luovat sijoitusstrategiallemme myötätuulen.

Osa paikallista yhteisöä. Jokainen maa, kaupunki ja yhteisö on erilainen. Siksi toimimme tiimeissä, jotka ymmärtävät paikallisia tarpeita, sidosryhmiä ja olosuhteita. Kaupunkiympäristöjen kehittäminen vaatii kokonaisvaltaista näkemystä, jotta siinä pystytään huomioimaan useat eri ulottuvuudet. Tämän saavuttamiseksi teemme yhteistyötä ja kasvatamme liiketoimintaamme arvopohjaltaan samankaltaisten kumppanien kanssa.

Nrepin ihmiset ovat yrittäjähenkisistä. He haluavat vaikuttaa ja saada aikaan muutosta. Takanamme on vahva näyttö onnistuneista hankkeista, joiden ytimessä on paikallisten yhteisöjen ja sijoittajien luottamus. Toimintaamme ohjaavat pohjoismaiset arvot, joissa korostuu huolehtiva, utelias ja luottavainen kulttuuri.

0+

asiantuntijaa eri taustoista

0

miljardia euroa hallinnoitavaa varallisuutta

0

miljoonaa neliötä hallinnoitavaa tilaa

0

maata, jossa toimistomme sijaitsee

  • ”Olemme kiinteistösijoittaja, joka on sitoutunut ratkaisemaan todellisia ongelmia ja luomaan kestävää muutosta. Tässä roolissa olemme tehneet investointeja yhdessä kumppaniemme kanssa jo yli vuosikymmenen. Haluamme varmistaa, että pääoma luo voiton lisäksi merkitystä.”

    Rune Kock, CEO

Osa Urban Partnersia

Nrep on osa Urban Partnersia, joka kokoaa yhteisen vision ympärille erilaisia sijoitusstrategioita ratkaisemaan kaupunkiympäristöjen ongelmia. 21 miljardin varallisuutta hallinnoiva Urban Partners sijoittaa yrityksiin, kiinteistöihin, teknologioihin ja innovaatioihin tarkoituksenaan edistää kaupunkien ja kaupunkilaisten ongelmien ratkaisuja sijoitusstrategioiden kautta. Urban Partners yhdistää näkemyksellisyyden, sidosryhmät ja pääoman kaupunkien ekosysteemeihin luoden voiton lisäksi pitkäaikaisia, positiivisia vaikutuksia.
Urban Partners sijoittaa eri liiketoiminta-alueiden kautta. Nrepin lisäksi niihin kuuluvat:

Venture capital -yhtiö 2150, joka sijoittaa kaupunkiympäristön kestävään uudistamiseen.

Velo Capital, joka tarjoaa asiakkailleen joustavia kiinteistörahoitusratkaisuja auttaen heitä keskittymään vastuullisiin sijoituksiin.

PERIAATTEEMME

  • Tarkoitus: Ajamme muutosta kiinteistöalalla – ihmisten ja planeetan hyväksi

  • Missio: Sijoitamme uusia ratkaisuja tarjoaviin– vähähiilisiin – kiinteistöihin.

  • Kulttuuri ja arvot: Olemme uteliaista ja motivoituneista yksilöistä koostuva yhteisö. Nrepiläiset ovat yrittäjähenkisiä, oppimishaluisia ja välittäviä

Lyhyt historia

Idea lähti kellarista: 15 vuotta sitten Mikkel Bulow-Lehnsby ja Rasmus Nørgaard päättivät seurata yrittäjäunelmiaan ja perustivat oman yrityksensä, joka pohjautui yksinkertaiseen, mutta voimakkaaseen vakaumukseen: Kiinteistöala oli valmis muutokseen. Joukkoon liittyi pian Rickard Dahlberg, ja yhdessä he perustivat yrityksen, jonka alkuperäinen nimi oli Nordic Real Estate Partners ja ideana oli toimia arvopohjaisena sijoittajana. Nykyään Nrepillä on toimistot kahdeksassa eri maassa, ja yritys hallitsee yli 8 miljoonan neliömetrin verran erilaisia kiinteistöjä Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa ja Puolassa. Mikkel, Rasmus ja Rickard ovat edelleen aktiivisesti mukana Nrepin yhteisössä.