Lähtökohtana kaupunki

Urbaanin elämän parantaminen

Kaupungeissa asuu yli puolet maailman väestöstä ja ne aiheuttavat suurimman osan kasvihuonepäästöistä. Suurimmat yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja ympäristöömme liittyvät haasteet ratkaistaan kaupungeissa.

Investoimme urbaanin elämän parantamiseen, jotta kaupunkimme olisivat tulevaisuudessa kestävämpiä, tasa-arvoisempia, elinvoimaisempia sekä kykeneväisiä muutokseen. Tutustu liiketoiminta-alueisiimme, joista jokainen linkittyy erityisiin haasteisiin tai ratkaisuihin kaupungeissa.