Johto

Nrepin johtoryhmä

 

Rune Kock, CEO

Rune Kock on Nrepin kiinteistöliiketoiminnan johtaja. Liityttyään Nrepiin vuonna 2012, Rune on keskittynyt kiinteistösijoitusten toteuttamiseen kaikissa Pohjoismaissa, joissa Nrep toimii. Lisäksi hän toimii rahastonhoitajana Nrepin kahdessa asuntokeskeisessä rahastossa, Nrep Development Fund 1: ssä ja Nrep Copenhagen Residential Fundissa. Ennen liittymistään Nrepiin, Rune toimi ATP Real Estaten sijoitusjohtajana, ATP:n kiinteistösijoitusosastolla, joka on Tanskan suurin eläkeyhtiö ja yksi Euroopan suurimmista. Tätä ennen hän työskenteli yhdeksän vuotta Catella Corporate Finance:lla, viimeisimpänä Tanskan kiinteistöliiketoiminnasta vastaavana johtajana. Catellassa ollessaan hän toteutti transaktioita, joiden yhteenlaskettu arvo oli yli 1,8 miljardia euroa kaikilla eri kiinteistösegmenteillä. Hänellä on maisterintutkinto Kööpenhaminan kauppakorkeakoulusta (M.Sc. in Economics from the Copenhagen Business School) ja MRICS-sertifiointi Royal Institution of Chartered Surveyors:lta.

rune.kock@nrep.com

 

Jani Nokkanen, CIO

Jani Nokkanen on Nrepin sijoituskomitean puheenjohtaja ja osakas,  hän toimii rahastonhoitajana rahastoissa Nrep Nordic Strategies Funds I, II ja III. Lisäksi Jani osallistuu aktiivisesti Suomen sijoitustoimintaan. Ennen Nrepiä, Jani toimi projektijohtajana Boston Consulting Groupissa, jossa hän keräsi kokemusta strategiatyöstä, yritysrahoituksesta ja liiketoiminnasta ja työskenteli sekä Helsingin että New Yorkin toimistoissa. Jani työskenteli myös lukuisten M&A-projektien parissa JP Capitalissa, Nordic Advisor Groupissa ja Morgan Stanleylla. Jani on valmistunut Helsingin kauppakorkeakoulun rahoituslinjalta kauppatieteiden maisteriksi (M.Sc. in Economics, Finance).

jani.nokkanen@nrep.com

Nick Melgaard, COO

Nick Melgaard toimii Nrepin operatiivisena johtajana. Aloitettuaan Nrepillä vuonna 2017 Nick on saanut laajasti kokemusta eri kiinteistösegmenteistä. Hän on työskennellyt muun muassa sijoitusjohtajana, ollut osa asumisliiketoiminnan johtoryhmää ja ollut keskeisessä roolissa rakentamassa UMEUS- ja Noli Studios -konsepteja. Ennen Nrepiä Nick työskenteli tanskalaisessa talonrakennusyrityksessä vastaten sen liiketoiminnan kehittämisestä, strategiasta ja uusista markkinoista. Tätä ennen hän työskenteli McKinsey & Co:ssa, jossa hän sai kokemusta strategiasta, due diligence -prosesseista ja liiketoiminnan operatiivisesta kehittämisestä. Lisäksi Nick on työskennellyt M&A:n parissa Deloitella. Hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Aarhusin yliopistossa, Tanskassa.

nick.melgaard@nrep.com

Osakkaat

 

 

Alfred Eklöf

Nrepiläinen vuodesta 2014
Alfred Eklöf on Nrepin osakas ja Nordic Income+ Fund:n rahastonhoitaja. Liityttyään Nrepille vuonna 2014, Alfred on johtanut Logicentersin Nordic Strategy & Transactions -tiimiä ja toteuttanut lukuisia kiinteistökauppoja Ruotsissa useilla Nrepin ydinsegmenteillä, kuten logistiikassa ja asumisessa. Alfredilla on ollut keskeinen rooli Logicenters-liiketoimintamallin luomisessa, investointistrategioiden muokkaamisessa ja yrityksen aseman merkittävässä vahvistamisessa Pohjoismaiden johtavana logistiikkakehittäjänä ja -sijoitusjohtajana. Lisäksi hänellä on ollut johtava rooli Nrepin Core-/Core+ -sijoitusvaltuuksien laatimisessa ja hallinnoinnissa vuodesta 2015 lähtien, ja hän on tällä hetkellä Nrep Income+ -rahaston rahastonhoitaja.

Ennen Nrepille liittymistä Alfred työskenteli projektipäällikkönä McKinsey & Company:llä, Tukholmassa. Siellä hän työskenteli laaja-alaisesti eurooppalaisten asiakkaiden strategisena neuvonantajana mm. pääomasijoittamisen-, autoteollisuuden- ja teknologian aloilla.
Alfred on valmistunut tuotantotalouden maisteriksi Chalmersin teknillisestä yliopistosta (M.Sc. in Industrial Engineering & Management from Chalmers University of Technology). Hänellä on myös liiketalouden- ja kauppatieteiden yhteinen maisterintutkinto Göteborgin yliopistosta (dual M.Sc. degrees in Business Administration and Economics from the University of Gothenburg)

alfred.eklof@nrep.com

Jani Nokkanen

Nrepläinen vuodesta 2008 alkaen
Jani Nokkanen on Nrepin sijoituskomitean puheenjohtaja ja osakas,  hän toimii rahastonhoitajana rahastoissa Nrep Nordic Strategies Funds I, II ja III. Lisäksi Jani osallistuu aktiivisesti Suomen sijoitustoimintaan. Ennen Nrepiä, Jani toimi projektijohtajana Boston Consulting Groupissa, jossa hän keräsi kokemusta strategiatyöstä, yritysrahoituksesta ja liiketoiminnasta ja työskenteli sekä Helsingin että New Yorkin toimistoissa. Jani työskenteli myös lukuisten M&A-projektien parissa JP Capitalissa, Nordic Advisor Groupissa ja Morgan Stanleylla. Jani on valmistunut Helsingin kauppakorkeakoulun rahoituslinjalta kauppatieteiden maisteriksi (M.Sc. in Economics, Finance).

jani.nokkanen@nrep.com

Jens Petter Hagen

Nrepläinen vuodesta 2015 alkaen
Jens Petter Hagen johtaa Nrepin Oslon toimistoa. Hän on investointikomitean jäsen ja NSF IV:n ja NSF V:n rahastonhoitaja. Lisäksi hän johtaa Deals & Incubation-liikentoimintalinjaa, joka keskittyy uusien sijoitusstrategioiden kehittämiseen ja uudenlaisten investointien tekemiseen. Ennen siirtymistään Nrepille Jens vietti lähes yhdeksän vuotta kansainvälisessä pääomasijoitusyhtiö Advent Internationalissa Lontoossa, jossa hän koordinoi viimeisen viiden aikana Adventin toimintaa Pohjoismaissa. Lisäksi hän tuo kokemusta investointipankeista New Yorkissa ja Lontoossa. Hänellä on kauppatieteiden kandidaatin tutkinto McIntire School of Commercesta Virginian yliopistosta ja hän on suorittanut kaksi vuotta oikeustieteen opintoja Oslon yliopistossa.

jens.petter.hagen@nrep.com

Joonas Lemström

Nrepläinen vuodesta 2014
Joonas johtaa Nrepin Helsingin toimistoa ja Suomen sijoitustiimiä, joka sisältää transaktio-, varainhoito- ja kehitystoiminnot. Joonaksella on yli 15 vuoden kokemus kiinteistösijoittamisesta. Ennen siirtymistään Nrepille hän työskenteli 6 vuotta JLL:llä, viimeksi paikallisen retail-tiiminvetäjänä ja konsulttina suurten kauppakeskusten kehitysprojekteissa. Nrepissä Joonas on vastannut kiinteistösijoituksista, kehitysprojekteista ja varainhoidosta eri segmenteissä. Joonas on valmistunut kiinteistötalouden diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta.

joonas.lemstrom@nrep.com

Petri Valkama

Nrepläinen vuodesta 2014 alkaen
Petri Valkama on Nrepin osakas ja johtaa Nrepin strategisia transaktioita. Liityttyään Nrepille Petri on toteuttanut investointeja logistiikassa, asuntosegmentissä sekä vastannut myös kehityskohteista. Viimeisimpänä Petri on vastannut Nrepin Serviced Living-strategiasta ja Noli Studios konseptin kehittämisestä ja lopulta ensimmäisten liiketoimien toteuttamisesta. Ennen Nrepille siirtymistä Petri vietti viisi vuotta McKinsey & Companyssa, jossa hän oli Helsingin toimiston johtoryhmän jäsen ja veti suuria muutosstrategioita monikansallisissa pohjoismaisissa yrityksissä. Hänellä on maisterintutkinto tuotantotaloudesta Aalto yliopistosta (M.Sc in Business Strategy and Applied Mathematics from the Aalto University, School of Science).

petri.valkama@nrep.com

Rune Kock

Nrepläinen vuodesta 2012 alkaen
Rune Kock on Nrepin kiinteistöliiketoiminnan johtaja. Liityttyään Nrepiin vuonna 2012, Rune on keskittynyt kiinteistösijoitusten toteuttamiseen kaikissa Pohjoismaissa, joissa Nrep toimii. Lisäksi hän toimii rahastonhoitajana Nrepin kahdessa asuntokeskeisessä rahastossa, Nrep Development Fund 1: ssä ja Nrep Copenhagen Residential Fundissa. Ennen liittymistään Nrepiin, Rune toimi ATP Real Estaten sijoitusjohtajana, ATP:n kiinteistösijoitusosastolla, joka on Tanskan suurin eläkeyhtiö ja yksi Euroopan suurimmista. Tätä ennen hän työskenteli yhdeksän vuotta Catella Corporate Finance:lla, viimeisimpänä Tanskan kiinteistöliiketoiminnasta vastaavana johtajana. Catellassa ollessaan hän toteutti transaktioita, joiden yhteenlaskettu arvo oli yli 1,8 miljardia euroa kaikilla eri kiinteistösegmenteillä. Hänellä on maisterintutkinto Kööpenhaminan kauppakorkeakoulusta (M.Sc. in Economics from the Copenhagen Business School) ja MRICS-sertifiointi Royal Institution of Chartered Surveyors:lta.

rune.kock@nrep.com

Stefan Wallander

Nrepläinen vuodesta 2016 alkaen
Stefan Wallander johtaa Nrepin Transition- liiketoimintaa ja on osakas. Lisäksi Stefan on osa kiinteistöliiketoiminnan sijoituskomiteaa, hän johtaa Nrepin Ruotsin toimistoa ja toimii  hoivaliiketoiminnasta vastaavana johtajan. Ennen Nrepiä hän työskenteli neljän vuoden ajan pohjoismaisessa Modern Times Group (MTG) -mediakonsernissa M&A-ja liiketoiminnan kehitysyksikössä, jossa hän johti yhtiön M&A-vetoista muutosta perinteisestä mediasta kohti digitaalista viihdettä ja sisältöjä. Ennen MTG:tä, Stefan työskenteli kansainvälisessä investointipankkimaailmassa 12 vuoden ajan. Tästä ajasta kahdeksan vuoden ajan hän työskenteli Lontoossa Credit Suissessa, ABN AMRO:lla ja RBS:ssä. Stefan on suorittanut maisterintutkinnon (M.Sc. in Finance) Tukholman kauppakorkeakoulussa (Stockholm School of Economics) ja Michiganin Ross School of Business -kauppakorkeakoulussa

stefan.wallander@nrep.com

Thomas Riise-Jakobsen

Nrepläinen vuodesta 2011 alkaen
Thomas Riise-Jakobsen on investointikomitean jäsen. Hän työskentelee Tanskan transaktiotiimissä, jossa hän johtaa sijoituksia Muut segmentit- tiimissä. Thomas keskittyy transaktioihin ja laajamittaisiin sekä monipuolisiin kehityshankkeisiin. Ennen siirtymistään Nrepiin Thomas työskenteli sijoituspäällikkönä Cushman Wakefieldissä (RED Property Advisors), jossa hän keskittyi kiinteistökauppoihin Tanskan vähittäiskaupassa. Hänellä on kokemusta myös projektipäällikkönä toimimisesta TK Developmentista Kööpenhaminassa. Hänellä on maisterintutkinto taloustieteestä Århus kauppakorkeakoulusta (M.Sc. in Economics from Aarhus Business School, Denmark). Hänellä on myös kiinteistönvälittäjän tutkinto kaupallisten kiinteistöjen arvioinnista Copenhagen Business School.

thomas.riise-jakobsen@nrep.com

Toke Sundenæs Clausen

Toke vastaa Office-segmentin sijoituksista ja on Nrepin osakas. Toke on työskennellyt Nrepillä vuodesta 2015 alkaen vastaten useista transaktioista eri segmenteissä. Token rooli toimistostrategian kehittämisessä ja toimistoportfolion rakentamisessa on ollut merkittävä. Aiemmin Toke työskenteli Boston Consulting Groupissa projektijohtajana, vastaten hankkeista niin pääomasijoittamisen, kuljetuksen ja kulutustavaroiden parissa. Toke on valmistunut rahoituksen ja taloustieteen maisteriksi  (Master of Science in Finance and Economics from Aarhus University).

toke.clausen@nrep.com