Elävää, urbaania kaupunki­ympäristöä

Kaupunkien kasvaessa tarvitaan kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä. Haluamme vaikuttaa uusien alueiden identiteettiin ja kehittymiseen asukkailleen miellyttäviksi ympäristöiksi sekä nostaa olemassa olevien kaupunkialueiden profiilia niiden kehittämisen kautta.

Kaupunkikehitys on monipuolinen kokonaisuus, jonka toteuttamiseen ei ole yhtä ainoaa mallia. Kokemuksemme on osoittanut, että tarvitsemme monialaista ja eri toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa, jotta voimme kehittää aidosti toimivia naapurustoja. Me Nrepillä toteutamme yhdessä sidosryhmiemme kanssa kokonaisvaltaista näkemystämme kaupunkikehityksestä.

Kaupunkialueiden suotuisa kehitys edellyttää huomion kiinnittämistä kiinteistöihin. Hyvinvoivia, elinvoimaisia ja toimivia kaupunkialueita luodaan kiinnittämällä kaupunkisuunnittelussa ja -kehityksessä huomiota monipuolisesti eri osa-alueisiin palveluista asuntoihin ja kulkuyhteyksiin. Suunnittelemme kehityshankkeissamme toimivaksi osoittautuneita kokonaisuuksia, joissa yhdistyvät viihtyisät ulkotilat, päivittäistavarakaupat ja muut kaupunkilaisille suunnatut palvelut sekä erilaisiin tarpeisiin vastaavat elämisen ratkaisut.

Myönteisiä vaikutuksia saamme parhaiten aikaan tekemällä tiivistä yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa ja luomalla julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia.

Edistämme kaupunkien muutosta

Kaupunkikehityksessä tavoitteemme tiivistyvät seuraaviin 10 ajatukseen:

 1. Infrastruktuurin parantaminen
 2. Uusien toimintojen lisääminen
 3. Ulkotilojen kehittäminen
 4. Asuin- ja omistustapojen sekoittuminen
 5. Rakennusten peruskorjaus ja päivitys
 6. Hyvinvointia edistävien toimintojen, kuten liikunta-alueiden, lisääminen
 7. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien solmiminen
 8. Yhteisöjen rakentaminen
 9. Alueidentiteetin luominen
 10. Alueellisen vetovoiman kehittäminen
 • 15 minuutin kaupunkeja C40-verkoston kanssa

  Olemme osa Urban Partnersia, jolla on kumppanuus, joka kokoaa yhteisen vision ympärille erilaisia sijoitusyhtiöitä ratkaisemaan kaupunkiympäristöjen ongelmia.

Yhteistyötä ja osallistamista

Nrep tukee kansainvälisen asunto- ja kaupunkisuunnittelun kattojärjestön IHFP:n (International Federation for Housing and Planning) toimintaa ja osallistuu erilaisiin kaupunkikehityksen tutkimushankkeisiin. Olemme osallistuneet esimerkiksi Realdanian perustaman Boligøkonomisk Videncenter -osaamiskeskuksen sekä Urban Land Institute -järjestön tutkimusprojekteihin.

Lisäksi teemme yhteistyötä kuntien kanssa alueiden kehittämiseksi eri puolilla Pohjoismaita, ja toimimme neuvonantajina Kööpenhaminan kaupungin teknisistä ja ympäristöasioista vastaavan pormestarin asiantuntijaryhmässä.

KAUPUNKIALUEEN UUDISTAMINEN
TINGBJERGISSÄ

Kööpenhaminassa sijaitseva Tingbjerg on laaja asuinalue, jossa on monia haasteita. Tingbjergiin sijoittuu yksi toistaiseksi kunnianhimoisimmista hankkeistamme! Alueen uudistamiseen tähtäävää hanketta johtaa Nrepin kaupunkikehitysjohtaja Jens Kramer Mikkelsen, joka on Kööpenhaminan entinen pormestari. Toteutamme hanketta yhteistyössä Kööpenhaminan kaupungin asuntotuotannon toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on edistää alueen suotuisaa kehitystä ja luoda vastuullista muutosta.

Osana kokonaisvaltaista suunnitelmaansa Nrep toteuttaa alueelle yli tuhat uutta asuntoa, jotka mahdollistavat alueen nykyisille asukkaille entistä monimuotoisempia asumisen ratkaisuja muualle muuton ennaltaehkäisemiseksi. Samalla alueelle houkutellaan nuoria perheitä Suur-Kööpenhaminan alueelta.

 • ”Eläväisten ja osallistavien kaupunkien kehittäminen on ollut elämäntyöni. Työn monimutkaisuus vaatii nöyryyttä. Ratkaisujen luomiseksi tarvitaan aitoa halua ymmärtää paikallisia erityispiirteitä ja toteuttaa monialaista yhteistyötä yhdessä sidosryhmiemme kanssa.”

  Jens Kramer Mikkelsen, Kööpenhaminan entinen pormestari, nykyinen Nrepin kaupunkikehityksestä vastaava johtaja

North Harbour

Kööpenhaminan kunnianhimoisin kaupunkikehityshanke