net zero 2028

HIILIVAPAAT KIINTEISTÖT

Kiinteistöt ovat vastuussa jopa 40 prosentista globaaleista hiilipäästöistä. Alan hiilijalanjälki on liian suuri jätettäväksi huomiotta. Tarvitsemme kipeästi uusia tapoja rakentaa sekä parempia työkaluja kiinteistöjen operointiin. Nrep haluaa kirittää tätä muutosta ja olla luomassa ratkaisuja koko alan käyttöön.

Nrep on sitoutunut hiilineutraaliin kiinteistöportfolioon jo vuoteen 2028 mennessä. Sitoumus käsittää sekä kiinteistöjen energian käytöstä syntyvät päästöt että uudisrakentamisen ja peruskorjausten koko elinkaaren aikaiset päästöt.

Tiekarttamme kohti päästöttömiä kiinteistöjä

Merkkipaalumme


Vuonna 2023
Vähentää uudis- ja peruskorjausten koko elinkaaren aikaisia päästöjä 30 % vuoden 2020 tasosta;
• Vähentää kiinteistöjen energian käytöstä syntyviä päästöjä 50 % vuoden 2020 tasosta;
• Edellyttää kaikille uusille hankkeille alan johtavaa vastuullisuussertifikaattia;
• Kaikki hiilipäästöt ovat laskettu ja dokumentoitu
• Käynnistää kolme nollahiili-pilottia, joissa kussakin tavoitteena on rakentaa täysin hiilineutraalit rakennukset ilman päästökompensointia.

Vuonna 2025
• Kolme nollahiili-pilottia ovat valmistuneet, yksi asuinrakennuksessa, yksi logistiikkakiinteistössä sekä yksi toimistorakennuksessa.

Vuodesta 2028 alkaen
• 100%  hiilineutraali kiinteistöportfolio kattaen kiinteistöjen energian käytöstä syntyvät päästöt että uudis- ja peruskorjausten koko elinkaaren aikaiset päästöt.

NOLLAHIILI-PILOTIT KIIHDYTTÄMÄÄN MUUTOSTA

Nrep käynnistää vuonna 2023 kolme nollahiili-pilottia. Kunnianhimoisissa piloteissa testataan alan uusimpia innovaatioita ja teknologisia ratkaisuja, jotta hiilineutraaliuuteen päästään ilman kompensointia.

Pilotit toteutetaan erilaisiin kiinteistöihin, yksi asuinrakennus, yksi logistiikkarakennus ja yksi toimistorakennus. Tavoitteena etsiä ratkaisuja ja toimintamalleja, joita voidaan skaalata sekä hyödyntää koko Nrepin kiinteistökannan hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa.

Koko rakennusprosessi joutuu tarkastelun kohteeksi eri tavalla, kun jokainen hiili-intensiivinen materiaali täytyy korvata kestävämmällä ratkaisulla.

  • “Ilmastokriisin laajuus tulee joka vuosi yhä näkyvämmäksi ja tarve ratkaisulle polttavammaksi. Haluamme tehdä oman osamme rakennetun ympäristön aiheuttamien vaikutusten vähentämisessä kehittämällä alan tarvitsemat käytännön työkalut, joiden avulla saavutamme vaativan vuoden 2028 tavoitteemme. Pelkät lupaukset eivät kuitenkaan riitä – tarvitsemme päättäväisempiä toimia suojellaksemme planeettaamme sitä uhkaavilta voimakkailta ympäristöuhilta. Toivotamme kaikki kumppanit tervetulleiksi mukaan tekemään hiilivapaista kaupungeista totta.”

    Claus Mathisen, CEO

EPÄTÄYDELLINEN MATKAMME

Nrepin perustamisen taustalla on yksinkertainen ajatus siitä, että kiinteistöala on valmis muutokseen. Olemme olleet pitkään edelläkävijöitä kestävän kehityksen ratkaisujen saralla, ja vauhtimme on vain kiihtynyt vuosien varrella. Ennen kuin kiertotaloudesta tuli trendi, rakensimme yhden maailman ensimmäisistä 100% kierrätetystä betonista valmistetun rakennuksen. Tällä hetkellä työstämme  laajamittaista kiinteistöhanketta, jossa toteutuvat kaikki 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta.

Jotta jähmeä toimialamme voi muuttua, meidän on kasvatettava yhteistyötä eri sidosryhmien välillä ja opittava toisiltamme parempien ratkaisujen löytämiseksi.