HOME –
VR-
tutkimus­hanke

Hoivakotien
optimointi virtuaali­todellisuuden avulla

Voidaksemme suunnitella parhaita mahdollisia hoivakoteja sekä asukkaille että hoivapalveluiden tarjoajille, olemme käynnistäneet HOME-tutkimushankkeen (Housing Optimisation Measure for Elderly).

Hankkeeseen osallistuu myös SaaS-pohjaisen virtuaalikaksosalustan kehittäjä Spinview sekä katseenseurantatutkimusta harjoittava Tobii. Hankkeen tarkoituksena on kehittää digitaalinen analysointiväline hyödyntämällä virtuaalitodellisuus­teknologiaa tunnistamaan sellaisia rakennusten piirteitä, jotka edistävät hyvinvointia. Tavoitteemme on luoda digitaalinen työväline, jota voidaan hyödyntää hoivakotien kehittämiseen.

Virtuaalisten ympäristöjen testaaminen

Tutkimushankkeen odotetaan tuottavan skaalautuvan menetelmän, jota voidaan hyödyntää hoivakotien suunnittelussa. Erityisesti pyritään maksimoimaan niiden mukavuus kustannus- ja resurssitehokkaalla tavalla.

Analysointiväline tulee hyödyntämään virtuaalitodellisuusteknologiaa, jolla tarkastellaan miten väestöryhmät, kuten terveydenhoitohenkilöstö tai hoivakotien asukkaat, suhtautuvat erilaisiin ympäristöihin. Selvittääksemme, mitkä asiat laukaisevat tunnereaktioita tai edistävät hyvinvointia, tarkkailemme ihmisten silmänliikkeitä sekä ihon sähköreaktiota mittaamalla tunnepohjaisen reaktion aiheuttamaa hikoilua. Yhdistämällä nämä kaksi tutkimustapaa saamme muodostettua kattavan kuvan ihmisten visuaalisten havaintojen ja tunnereaktioiden välisestä yhteydestä.

Lyhyt kuvaus tutkimusprosessista:

1. vaihe:
Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden havaintoja ympäristöstään tutkitaan olemassa olevissa hoivakodeissa yhdistämällä kvantitatiivisia (esim. katseenseuranta ja ihon sähköreaktion mittaaminen GSR) ja kvalitatiivisia (esim. kyselyt) tutkimusmenetelmiä.

2. vaihe:
Sama tutkimus toistetaan virtuaalisessa ympäristössä, jossa osallistujat voivat tutkia virtuaalista hoivakotiympäristöä tietokoneen ruudulla.

3. vaihe:
Näiden kahden tutkimuksen tuloksia vertaamalla pyritään kehittämään virtuaalinen malli, joka voisi korvata todellisen ympäristön. Tämän vaiheen tarkoitus on varmentaa, miten hyvin virtuaalinen todellisuus vastaa todellista ympäristöä.

Yhteistyö on ehdottoman tärkeää innovaatiolle

Hanketta tukee Formasin strateginen innovaatio-ohjelma Smart Built Environment. Ohjelma pyrkii edistämään nopeampaa, kestävämpää ja kustannus­tehokkaampaa yhteisörakentamista digitalisaation tuomien mahdollisuuksien avulla.

Tutkimushankkeen työryhmä täyttää innovaatio-ohjelmalle asetetut vaatimukset rahoituksen saamiseksi: Spinview’n virtuaalitodellisuusteknologia ja teknologinen alusta, Tobiin katseen­seurantateknologia ja käyttäytymistä koskevan datan kerääminen sekä Alturan kokemus hoivakotien kehittämisestä. Tämä kokoonpano muodostaa laajan osaamisen kirjon aiheeseen liittyen.

  • ”Tällä hetkellä ei ole olemassa vakioitua tapaa mitata ihmisen neurofysiologisia reaktioita rakennuksiin, hoivakodeista puhumattakaan. Tässä hankkeessa meillä on mahdollisuus kehittää vakiomenetelmä, jonka avulla voidaan varmistaa, että hoivakodeista tehdään mahdollisimman toimivia. Tutkimukseen pohjautuvien, hyvinvointia edistävien ympäristöjen kehittäminen on minulle tärkeää sekä tutkijana että ihmisenä.”

    Katarina Gospic
    Aivotutkija ja Spinview’n neurotieteellinen johtaja
  • ”Kokeilemalla erilaisia virtuaalisia malleja voimme valita toimivimmat vaihtoehdot edistämään terveyttä ja toimivaa työympäristöä, ennen niiden toteuttamista rakennustyössä. Tämä mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön ja antaa meille tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa tietoa tulevaisuuden hoivakotien suunnittelusta.”

    Dorotea Stellmach