ALTURA

Hoivaavaa palvelu­asumista

Palveluasumisen tarpeessa olevien ihmisten määrä kasvaa jatkuvasti, eivätkä nykyiset laitokset kykene tarjoamaan riittävästi rauhoittavia kodinkaltaisia ympäristöjä, jotka edistäisivät ikäihmisten hyvinvointia.

Altura tarjoaa korkealuokkaisia hoivakoteja, jotka edistävät asukkaiden, heidän perheenjäsentensä sekä henkilöstön hyvinvointia. Alturan suunnittelutyö perustuu tutkimustietoon, ja suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota muistisairauksien asettamiin erityiavaatimuksiin. Näin luomme ikähmisille asuinympäristöjä, joissa he pysyvät mahdollisimman terveinä ja hyvinvoivina.

Virikkeellisiä ympäristöjä

Alturan kiinteistöjen ominaispiirteisiin kuuluvat kodinkaltainen ympäristö ja helppokulkuisuus. Avoimien tilojen avulla pyritään edistämään sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyttä. Myös viheralueet ovat keskeisiä, kuten ympärivuotisessa käytössä olevat lämmitetyt puutarhat, sisätilojen viherkasvit sekä parvekkeiden kaltaiset, esteettömät ulkotilat.

Kohteisiimme integroitu moderni hyvinvointiteknologia mahdollistaa asukkaille itsenäisen elämän ja luo henkilöstölle erinomaisen työympäristön. Suunnittelussa vältetään laitosmaisuutta ja keskitytään luomaan turvallisia ja kodikkaita tiloja.

Altura hoivakotien konsepti on syntynyt tutkimuksen, kohderyhmähaastatteluiden ja tarkasti valikoidun työryhmän kokemuksen tuloksena. Kaikilla työryhmän jäsenillä on pitkäaikaista kokemusta ikääntyneiden hoidosta.

Hoivakotien ympäristövaikutukset on minimoitu käyttämällä kestäviä materiaaleja ja hyödyntämällä erilaisten kestävyyshankkeiden innovaatioita, kuten aurinkopaneeleita ja muita energiatehokkaita ratkaisuja.

  • ”Tiedän omakohtaisesti, miten stressaavaa ikääntyneiden hoito voi olla, ja haluan olla mukana uudistamassa tämänkaltaisten asuntojen kehitystä. Kehitämme hoivakoteja, joissa asukkaat, henkilöstö ja sukulaiset saavat oleskella vapaasti hyvin suunnitellussa ympäristössä.”

    Dorotea Stellmach, entinen sairaanhoitaja ja Alturan konseptikehittäjä.