Nrep:ltä uusi venture capital -yhtiö vauhdittamaan urbaania kestävää kehitystä

23 helmikuun, 2021

Pohjoismainen kiinteistösijoittaja- ja kehittäjä Nrep on perustanut uuden venture capital -yhtiön. 2150-niminen yhtiö keskittyy vauhdittamaan urbaania kestävää kehitystä teknologiayrityksiin keskittyvillä rahastosijoituksillaan. 2150:n hallinnoima ensimmäinen rahasto on nyt kerännyt yli 130 miljoonaa euroa omaa pääomaa.

Nrep on perustanut 2150:n tukemaan urbaania kestävää kehitystä, joten yhtiö ja sen hallinnoima tuore rahasto sijoittavat ainoastaan teknologioihin, jotka tukevat tätä tavoitetta. 2150 heijastaa Nrep:n pitkäaikaista sitoumusta rakennetun ympäristön kehittämiseksi kohti hiilineutraalisuutta.

“Tekoälyllä ja muilla teknologioilla on valtavat mahdollisuudet ratkaista kestävämmän kaupunkisuunnittelun haasteita. Olemme Nrep:ssä jo pitkään ottaneet käyttöön uusia ratkaisuja ja nostaneet rimaa rakennetun ympäristön kestävässä kehityksessä. Emme kuitenkaan voi saavuttaa vaadittavia hiilidioksidipäästöjen vähennyksiä ilman perusteellista muutosta siihen, miten rakennamme ja hallinnoimme kiinteistöjä. Eikä kiinteistöala voi saavuttaa vaadittuja vähennyksiä ilman parempia teknisiä ratkaisuja. Perustimme 2150:n vauhdittaaksemme tällaisten teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa”, toteaa Jani Nokkanen, Nrep:n sijoitusjohtaja ja osakas.

2150:n ensimmäinen sijoituskohde tavoittelee 500 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjen vähennystä vuosittain

2150:n sijoitusstrategiana on ratkaista merkittäviä ongelmia kaikissa rakennetun ympäristön osa-alueissa: kaupunkien suunnittelu, rakentaminen, energianlähteet sekä kaupunkilaisten eläminen, työskentely ja heidän käyttämänsä palvelut. Ensimmäisen rahaston tavoitteena on rakentaa portfolio noin 20 yrityksestä, joilla on potentiaalia kasvaa ”gigacorniksi”, eli taloudellisesti menestyväksi yritykseksi, joka voi säästää tai vähentää hiilidioksidipäästöjä gigatonnien verran.

”Etsimme skaalattavia innovaatioita kuten uusia rakennusmateriaaleja tai edistyneitä teknologioita, jonka avulla voidaan tehostaa prosesseja ja vähentää jätettä. Tärkein kriteeri on, että etsimme sijoituskohteita, joiden vastuullisuusvaikutukset voidaan mitata”, kertoo Mikkel Bülow-Lehnsby, Nrep:n hallituksen puheenjohtaja.

2150:n ensimmäinen sijoituskohde, CarbonCure – nopeasti kasvava cleantech-yritys, jonka teknologian avulla betoninvalmistajat
voivat hyödyntää kierrätettyä hiilidioksidia kestävän ja matalahiilisen betonin valmistuksessa.

Ensimmäinen sijoituskohde on CarbonCure Technologies, kanadalainen cleantech-yritys. Sen innovatiivisella teknologialla betoniin ruiskutetaan kierrätettyä hiilidioksidia, joka muodostaa betonia vahvistavan nanomineraalin, ja vähentää siten betonin tarvetta. Betonin osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on noin kahdeksan prosenttia, ja CarbonCuren tavoitteena on vähentää siitä päästöjä 500 miljoonan tonnin verran vuosittain vuoteen 2030 mennessä. Tämä tavoite vastaa 100 miljoonan auton poistamista liikenteestä joka vuosi. CarbonCuren teknologia on tällä hetkellä lähes 300 betoninvalmistajan käytössä.

Ensimmäisen rahaston sijoittajina merkittäviä pohjoismaisia ja kansainvälisiä sijoittajia, neuvonantajina alojensa johtavia asiantuntijoita

Lontoossa, Kööpenhaminassa ja Berliinissä toimiva 2150 on teknologiatoimijoita yhdistävä fasilitaattori, joka ratkaisee kaupunkikehityksen suurimpia ongelmia yhteistyössä useiden alan asiantuntijoiden kanssa. 2150:n ensimmäinen rahasto on kerännyt nyt yli 130 miljoonaa euroa omaa pääomaa, ja tavoitteena on kerätä 200 miljoonaa euroa arviolta vuoden 2021 puoleen väliin mennessä tehden rahastosta Euroopan suurimman vastuullisuuspainotteisen venture capital -rahaston.

Rahastoon on sijoittanut muun muassa ruotsalainen sijoitusyhtiö Nidoco AB, tanskalainen sijoitusyhtiö Chr. Augustinus Fabrikker ja maailman suurimpiin hyväntekeväisyysjärjestöihin kuuluvan Novo Nordisk -säätiön sijoitusyhtiö Novo Holdings sekä Tanskan valtion omistama, kestävän kehityksen sijoituksiin keskittynyt Green Future Fund. 2150:n rahastoon on sijoittanut myös moni kiinteistöalan toimija – rahaston sijoittajat hallinnoivat yhteensä yli 16 miljoonaa neliötä kiinteistöjä.

“Lähdimme ilolla mukaan 2150-rahaston sijoittajiksi. Pohjoismaiden johtavan rakennusalan yrityksen isona omistajana meille on tärkeää varmistaa, että alalla on käytössä riittävästi erilaisia innovaatioita. Juuri tästä syystä olemme tehneet useita suoria ja epäsuoria sijoituksia uusiin kiinteistöteknologiayrityksiin. Toivotamme 2150:n lämpimästi tervetulleeksi vauhdittamaan vastuullisuuspainotteisten ja digitalisaation keinoin tehokkaampaa rakennettua ympäristöä luovien yritysten kehitystä. Näin voimme saada aikaan merkittäviä vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin ja yleisesti tehokkuuden kautta alan toimintaan”, kertoo Patrick Castrén, Nidoco AB:n toimitusjohtaja.

Nrep:n hallituksen puheenjohtaja Mikkel Bülow-Lehnsby on johtanut 2150:n perustamistyötä ja perustajiin kuuluvat lisäksi 2150:n osakkaat Christian Hernandez, Jakob Bro ja Christian Jølck. Kestävien teknologioiden kartoittamisessa, analysoinnissa ja validoinnissa 2150:tä auttaa kokenut neuvonantajaryhmä, johon kuuluu teknologia-asiantuntijoita, tutkijoita, suunnittelijoita ja kaupunkikehityksen ammattilaisia, mm. Barack Obaman hallituksessa vastuullisuusjohtajana työskennellyt Christine Harada sekä tunnettu ekonomisti ja kaupunkitutkija Richard Florida.

“2150 sijoittaa ainoastaan sellaisiin kestävää kehitystä edistäviin kohdeyrityksiin ja teknologioihin, joiden vaikutus on mitattavissa. Olemme iloisia, että 2150 on saanut kerättyä tämän tavoitteen taakse joukon maailman johtavia neuvonantajia sekä tunnettuja pohjoismaisia sijoittajia, jotka jakavat tavoitteemme rakennetun ympäristön parantamisesta”, päättää Jani Nokkanen, Nrep:n sijoitusjohtaja ja osakas.

Published: helmikuu, 23 2021