Kaupunkikehityksen digitalisaatio vahvistuu – NREP laajentaa yhteistyötään Spacemakerin kanssa ja ottaa käyttöön tekoälyyn pohjautuvan ohjelmiston Suomessa

4 maaliskuun, 2021
Nrep Spacemaker

Pohjoismaiden johtava kiinteistösijoittaja ja -kehittäjä NREP laajentaa yhteistyötään ohjelmistoyritys Spacemakerin kanssa ja ottaa käyttöön Spacemakerin kehittämän innovatiivisen, tekoälyyn pohjautuvan ohjelmiston Suomessa. NREP hyödyntää ohjelmistoa kehittääkseen asiakaslähtöisempiä, tehokkaampia ja vastuullisempia kaupunkiympäristöjä. Yhteistyö vahvistaa NREP:n tavoitetta johtaa kiinteistöalan digitaalista muutosta ja löytää parempia tapoja suunnitella kaupunkeja Pohjoismaissa.

Kasvavat kaupunkikeskukset ovat lisänneet merkittävästi tarvetta suunnitella asiakaslähtöisempää, tehokkaampaa ja vastuullisempaa rakennettua ympäristöä. Osana tämän haasteen ratkaisua NREP laajentaa yhteistyötään Spacemakerin kanssa ja ottaa Suomessa käyttöön Spacemakerin kehittämän innovatiivisen, tekoälyyn pohjautuvan ohjelmiston. Tavoitteena on kehittää datalähtöisiä, älykkäämpiä ratkaisuja vauhdittamaan kiinteistöalan kehitystä Suomessa.

NREP on hyödyntänyt Spacemakerin kehittämää ohjelmistoa ensimmäisenä kiinteistöalan yrityksenä aiemmin Ruotsissa ja Tanskassa, ja nyt ohjelmisto otetaan käyttöön Suomessa. NREP pyrkii aktiivisesti löytämään uusia teknologioita, jotka auttavat luomaan vastuullisia ja asiakaslähtöisiä kaupunkiympäristöjä Pohjoismaissa. Ohjelmiston avulla kaupunkikehityksen hankkeissa voidaan tehostaa suunnitteluprosesseja ja arvioida erilaisia hankkeiden laatua parantavia suunnitteluratkaisuja, joiden ansiosta esimerkiksi saadaan enemmän luonnonvaloa, parempia maisemia ja käytettyä alueita tehokkaammin.

“Olemme iloisia, että voimme aloittaa yhteistyön Spacemakerin kanssa Suomessa ja hyödyntää tekoälyn etuja hankkeissamme suomalaisten kaupunkien älykkäämmän suunnittelun tukemiseksi. Olemme jo nähneet hankkeissamme Ruotsissa ja Tanskassa myönteisiä tuloksia Spacemakerin ansiosta, joten odotamme mielenkiinnolla, että pääsemme käyttämään ohjelmaa Suomessakin”, kertoo NREP:n osakas Petri Valkama.

NREP on hyödyntänyt Spacemakerin ohjelmistoa Tanskassa esimerkiksi Kööpenhaminan UN17-kylän kaupunkikehityshankkeessa. Alueelle suunniteltavien yksiöiden vaatimuksena oli kaunis maisema ja hyvä päivänvalo, ja Spacemakerin kehittämän ohjelmiston 3D-visualisointien avulla suunnittelumalleista voitiin karsia ne vaihtoehdot, joissa nämä vaatimukset eivät olisi asunnoissa täyttyneet. Rakennusten sisäpihoille tulevan päivänvalon määrää saatiin kasvatettua nollasta hieman yli kuuteen tuntiin, mikä tukee hankkeen tavoitteleman ympäristösertifikaatin vaatimuksia. Hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on kehittää ensimmäisenä maailmassa yhtenäinen asuinalue, jonka rakennuskompleksi täyttää kaikki YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

”Spacemakerin teknologian avulla NREP pystyi nopeasti analysoimaan arkkitehtien ehdotukset ja tuottamaan parannettuja ehdotuksia rakennusten määristä ja muista tekijöistä, kuten meluhaitoista ja päivänvalosta. Korkeatasoisten ja aikaa kestävien kaupunkiympäristöjen kehittäminen vaatii sekä luovuutta että dataa parhaiden mahdollisten päätösten tueksi”, kertoo Spacemakerin perustaja ja Autodeskin johtaja Havard Haukeland.

Ruotsissa NREP pilotoi Spacemakerin ohjelmistoa ja digitaalisia työkaluja Tukholman pohjoispuolella sijaitsevan monimutkaisen kaupunkikehityshankkeen alkuvaiheessa. Alueella sijaitsi sekä rivitalorakennuksia, kerrostaloja, kouluja ja liiketilaa, ja hankkeessa oli useita erilaisia tavoitteita. NREP hyödynsi Spacemakerin ohjelmistoa analysoimaan arkkitehtien ehdotuksia ja tuottamaan uusia ehdotuksia, joissa oli paremmin huomioitu korkeatasoisen asumisen kannalta merkittäviä tekijöitä, kuten meluhaittojen ja päivänvalon määriä.

Katso videolta, miten NREP hyödynsi Spacemakerin ohjelmistoa Tanskassa Kööpenhaminan UN17-kylän kaupunkikehityshankkeessa.

Published: maaliskuu, 4 2021