UN17 village

Uudenlaiset tavoitteet tulevaisuudelle

Joka kuukausi maailmassa rakennetaan uuden New Yorkin kokoinen kaupungin verran uusia rakennuksia. Arvio on, että 70 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupunkialueilla vain 30 vuoden kuluttua. Tämä asettaa valtavan haasteen luoda asuntoja niille miljardeille ihmisille, jotka asuvat ja muuttavat tulevaisuudessa kaupungeissa. Asuminen on kuitenkin kaukana ainoasta ongelmasta, joka liittyy kaupungistumiseen. Kaupungistumisen seurauksena riskinä on, että ilmansaasteet, valosaaaste ja melusaaste, epätasa-arvo, yksinäisyys, stressi, logistiset haasteet – ja ennalta arvaamattomat ongelmat.

Emme voi jatkaa rakentamista kuten ennen. Dramaattiset ihmisen aiheuttamat muutuokset ilmastoomme eivät ole enää hypoteesi tai häiritsevä tulevaisuuden skenaario, vaan todellisuutta – ja rakennusteollisuus on yksi suurimmista ilmastonmuutoksen vaikuttavista tekijöistä. Nrepissä uskomme, että muutos on mahdollinen. Uskomme, että yhdessä voimme käynnistää liikkeen, joka voi mullistaa alan ja tehdä rakennusalasta positiivisen tekijän kestävän tulevaisuuden luomisessa. Kestävämmän tulevaisuuden sekä ihmisille että luonnolle, jonka osa olemme.

Kestävän kehityksen tavoitteet on kehitetty parantamaan fyysistä ja henkistä hyvinvointia maailmanlaajuisesti, ja UN17 Village -hankkeessa olemme integroineet kaikki 17 kestävän kehityksen tavoitetta yhteen kortteliin – yhdistettynä korkeimpiin terveyden ja kestävyyden standardeihin. Katsomme, että lopputulos on kaikkein kunnianhimoisin lähestymistapa rakentamiseen koskaan.

TULEVAISUUDEN MERKKIPAALU

Valmistuttuaan UN17 Village tulee olemaan merkittävä maamerkki sekä Nrepin kunnianhimoiselle visiolle ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden suhteen että koko Ørestadin alueelle Kööpenhaminassa.

Digitaalisten työkalujen avulla olemme rakentaneet perusteellisesti analysoidun ja harkitun kokonaisuuden. Viisi eriväristä rakennuksesta täydentävät toisiaan, mutta jokainen niistä on suunniteltu erilaisille vuokralaisryhmille nuorista ammattilaisista, jotka eivät ole vielä asettuneet aloilleen, kaikenikäisistä perheistä ja senioriasuntoihin. On pieniä asuntoja, jotka sopivat yksin asuville, työn ja vapaa-ajan yhdistäviä koteja sekä perinteisempiä perheasuntoja.

Rakennukset on ryhmitelty yhteisten tilojen, kuten kattoterassien, kasvihuoneen, ruokailu- ja juhlasalin sekä työpajan- ja jaetun tilakeskuksen ympärille. Tavoitteena on, että nämä tilat toimivat kokoontumispaikkoina ja inspiraationa kestävämmälle kiertotalouden elämäntavalle, joka perustuu kiertotalouteen.

VAIKUTUSTEN MITTAAMINEN JA SERTIFIOINTI

Olemme kehittäneet kokonaisvaltaisen lähestymistavan, joka kattaa kestävän kehityksen laajasti materiaalien, energian, veden, luonnonmonimuotoisuuden, terveyden ja yhteisöllisyyden teemoissa. Hankkeessa on tehty lisäinvestointeja, joiden tarkoitus on tunnistaa noin 200 aloitetta ja toimenpidettä, jotka vahvistavat YK:n kestävän kehityksen mukaisia kunnianhimoisia tavoitteita.

Yksi toimenpiteistä koskee FutureCem-nimistä uudenlaista sementtiä, joka tuottaa 30 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin tavallinen sementti, kun taas toinen koskee puun käyttöä rakennuksen rungossa. Rakennusmateriaalien lisäksi olemme keskittyneet moniin sosiaalisen, ympäristön ja talouden mittareihin, kuten siihen miten yhteisten tilojen avulla voidaan edistää sosiaalista vuorovaikutusta, ja kuinka pihasuunnittelussa voidaan tukea luonnonmonimuotoisuutta.

Tavoitteena on, että UN17 Village Ørestadissa tulee olemaan ensimmäinen monista UN17-kylistä maailmanlaajuisesti ja että rakentaminen merkitsee kestävämmän muutoksen alkua.

YHTEENVETO

  • Projektityyppi: Kaupunkikehitys – samalle asuinalueelle kehitetään viiden asuinkiinteistön kokonaisuus, joka muodostaa oman yhteisönsä

  • Sjainti: Ørestad, Kööpenhamina, Tanska

  • Vastuullisuusprofiili: Tavoitellut sertifikaatit:
    DGNB Platinum ja Gold, DGNB Heart, Well. 100 % sähköstä on uusiutuvaa energiaa

  • Koko: 35 000 neliömetriä asuintilaa, yli 500 vuokrakotia, jotka ovat kooltaan 40–100 neliömetriä

  • Arkkitehdit: Lendager ja Sweco

  • Insinööri: Artelia

  • Tekoälyä hyödyntävä digitaalinen suunnittelusovellus: Spacemaker