UN17 village

KUNNIANHIMOISIA TAVOITTEITA

Modernit kaupunkilaiset haluavat elää aktiivista, vastuullista ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista elämää, jonka vaikutukset ympäristöön ovat mahdollisimman vähäiset. Samaan aikaan yksinäisyys on isoissa kaupungeissa kasvava ongelma, ja kaupunkien suuresta asukaslukumäärästä huolimatta moni tuntee olonsa eristetyksi ja yksinäiseksi.

YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteella pyritään parantamaan ihmisten fyysistä ja henkistä elämänlaatua. Kööpenhaminan eteläiselle Ørestad-alueelle rakennettavan yhtenäisen asuinalueen, UN17 Village -hankkeen kunnianhimoisena päämääränä on vastata niistä jokaiseen. Valmistuttuaan UN17 Village on ensimmäinen rakennushanke maailmassa, joka täyttää kaikki YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta.

TULEVAISUUDEN MERKKIPAALU

Valmistuttuaan UN17 Village  on merkkipaalu ja osoitus sekä Nrepin että koko Ørestadin taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun tavoitteista ja visiosta.

Modernien digitaalisten työkalujen avulla asuinalueelle rakennetaan perusteellisesti suunniteltu ja harkittu kokonaisuus, jossa hyödynnetään edistyksellisiä ilmastoystävällisiä ratkaisuja. Kokonaisuus koostuu viidestä toisiaan täydentävästä erivärisestä rakennuksesta, joista jokainen on suunnattu erityyppisille vuokralaisille. Alueen asukaskohderyhmää ovat nuoret työssäkäyvät aikuiset, kaikenikäiset perheet ja iäkkäämmät ihmiset. Kylä tarjoaa yksinasuville soveltuvia pienempiä asuntoja, koteja, joissa työskentely ja vapaa-aika on helppo yhdistää, ja perinteisempiä lapsiperheille suunniteltuja koteja.

Alueen rakennukset ryhmitellään yhteiskäyttöön suunniteltujen alueiden ja tilojen ympärille. Kylään suunnitellaan esimerkiksi asukkaiden ja vierailijoiden käyttöön erillistä ruokailutilaa, asukkaiden hyvinvointiin keskittyvää terveysasemaa sekä kuntosalin, uima-altaan ja saunan sisältävää hyvinvointikeskusta. Lisäksi suunnitteilla on keskus, jonka tavoitteena on olla kohtaamispaikka jakamis- ja kierrätystaloutta suosiville asukkaille.

VAIKUTUSTEN MITTAAMINEN JA SERTIFIOINTI

YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen toteuttamista varten tavoitteet on jaoteltu kuuteen pääkategoriaan: biodiversiteetti, yhteisö, terveys, materiaalit, vesi, energia.

Jokaisen kategorian kohdalla Nrep on arvioinut ison määrän erilaisia keinoja löytääkseen ja hyödyntääkseen hankkeessaan vaikuttavimmat ratkaisut. Arviointityöhön käytettiin merkittävästi aikaa ja resursseja, jonka jälkeen hankkeeseen valittiin mukaan noin 100 keinoa, joiden avulla kylän kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita voidaan edistää.

Viidennessä rakennuksessa sekä koko hankkeen perustassa käytämme – yhteistyössä betonivalmistaja Aalborg Portlandin kanssa – ensimmäistä kertaa isomassa mittakaavassa, uudenlaista betonia, FutureCem:ia, jolla hiilidioksidipäästöjä voidaan pienentää jopa kolmanneksella.

YHTEENVETO

  • Projektityyppi: Kaupunkikehitys – samalle asuinalueelle kehitetään viiden asuinkiinteistön kokonaisuus, joka muodostaa oman yhteisönsä

  • Sjainti: Ørestad, Kööpenhamina, Tanska

  • Vastuullisuusprofiili: Tavoitellut sertifikaatit:
    DGNB Platinum ja Gold, DGNB Heart, Well. 100 % sähköstä on uusiutuvaa energiaa

  • Koko: 35 000 neliömetriä asuintilaa, yli 500 vuokrakotia, jotka ovat kooltaan 40–100 neliömetriä

  • Arkkitehdit: Lendager ja Sweco

  • Insinööri: Artelia

  • Tekoälyä hyödyntävä digitaalinen suunnittelusovellus: Spacemaker