Nrep yhteistyöhön maailmanlaajuisen C40-pormestariverkoston kanssa – tavoitteena luoda pilotteja 15 minuutin kaupungeista

25 syyskuun, 2022

Nrepin ja C40-verkoston kumppanuuden tavoitteena on löytää uudenlaisia konkreettisia tapoja yhdistää kestävä kehitys ja elinvoimaiset naapurustot. Jan Vapaavuori osallistuu NREPin edustajana C40-verkoston pormestarien tapaamiseen lokakuussa Buenos Airesissa.

Pohjoismaiden johtava urbaani kaupunkikehittäjä- ja sijoittaja Nrep syventää osaamistaan ja ymmärrystään uudella kumppanuudella maailmanlaajuisen C40-pormestariverkoston kanssa. Kumppanuuden tavoitteena on löytää konkreettisia esimerkkejä siitä, miten “15 minuutin naapurustoja” tulisi kehittää ja miten näiden kehittäminen viedään osaksi suunnittelua. Pilottien avulla pyritään luomaan entistä kestävämpiä ja aiempaa ihmislähtöisempiä hiilineutraaleja kaupunkeja ja kiihdyttää positiivista urbaania kehitystä.

Strateginen kumppanuus pitää sisällään yhteistyötä kaupunkien lisäksi 15 minuutin kaupungin konseptin kehittäneen Sorbonnen yliopiston professori Carlos Morenon sekä UN-Habitatin kanssa.

”Vahvistamalla paikallisten naapurustojen elinvoimaisuutta voimme auttaa kaupunkeja vähentämään päästöjään ja parantamaan asukkaidensa elämänlaatua. Uuden ”vehreät ja elinvoimaiset kaupungit”-pilottimme tavoitteena on laajentaa keinovalikoimaa ruohonjuuritasolla”, sanoo C40-verkoston toimitusjohtaja Mark Watts.

Nrepin toimitusjohtaja Claus Mathisen muistuttaa, että jopa 70 prosenttia globaaleista päästöistä tulee kaupungeista. Tarve vihreimmille urbaaneille ratkaisulle on ilmeinen.

“Meille kumppanuus C40-verkoston kanssa on erinomainen mahdollisuus tunnistaa tapoja rakentaa nykyistä yhdenvertaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja. Tavoitteena on, että yhteistyöstä syntyvät suunnittelumallit eivät palvele pelkästään kunnianhimoista kaupunkisuunnittelua vaan että ne houkuttelevat yhä useamman yksityisen sektorin toimijan mukaan”, Mathisen sanoo.

”Rakennetun ympäristön määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä. Kykymme vastata ilmastokriisin synnyttämiin haasteisiin riippuu siitä, mitä me rakennamme, minne me rakennamme ja miten me rakennamme. Aiemmat tavat kehittää kaupunkeja ovat johtaneet kasvavaan kaupunkirakenteen hajautumiseen ja segregaation kasvuun. Meidän on löydettävä keinot uudenlaiseen tasapainoon ihmisten ja planeettamme kantokyvyn kanssa. Jotta muutosta tapahtuu, tarvitaan kuitenkin uudenlaista poliittista päätöksentekoa sekä taloudellisia instrumentteja”, sanoo UN-Habitatin johtaja ja YK:n apulaispääsihteeri Maimunah Mohd Sharif.

Osana yhteistyötä Nrep ja C40 perustavat kansainvälisen verkoston, johon kuuluu kaupunkien kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Kaupunkikehittämisen asiantuntijat tukevat toisiaan ja sparraavat tavoitteiden toteutumista. Ensimmäisiä askeleita verkoston ja yhteistyön vahvistamisessa on Buenos Airesissa järjestettävä C40-verkoston pormestareiden tapaaminen, jonne Jan Vapaavuori osallistuu Nrepin edustajana ja delegaation johtajana.

”C40 on maailman vaikutusvaltaisin kaupunkien verkosto, johon tällä hetkellä kuuluu miltei 100 pormestaria ympäri maailmaa. Verkoston tavoitteena on edistää urbaanien alueiden ilmastotoimia – verkoston jäseneksi pääsevät vain konkreettisiin tekoihin sitoutuneet kaupungit. Kaupungit yksin eivät kuitenkaan pysty tarpeeksi nopeaan tai konkreettiseen muutokseen. Tarvitaan yhteistyötä yli rajojen, sekä yksityisen sektorin huomattava panos sekä investointien että kehittämisen muodossa”, sanoo Nrepin Senior Advisor ja Helsingin entinen pormestari Jan Vapaavuori.

Koronapandemia nosti hyvin esiin sen, minkälainen merkitys naapurustoilla on ihmisten elämänlaadulle ja ylipäänsä kestävälle elämälle kaupungeissa. Nrepin ja C40-verkoston projektissa nämä sopivan pienet ja ketterät naapurustot toimivat eräänlaisina innovaatiolaboratorioina. Tanskassa Nrep on jo soveltanut 15 minuutin periaatteita UN17 Village -hankkeessa, jossa rakennetaan uudenlaista naapurustoa Kööpenhaminan Ørestadissa ja jossa sovelletaan kaikkia YK:n 17:ää kestävän kehityksen periaatetta.

Tarkemmat tiedot kumppanuudesta voi lukea Nrepin julkaisusta New Yorkin ilmastoviikon aikana täältä.

Lisätietoa 15 minuutin kaupungeista voi lukea verkoston sivuilta.

Lisätiedot:

Jannica Aalto, viestintäpäällikkö, 0451347636

Lisätietoa C40 Cities Climate Leadership Groupista

C40 -verkostoon kuuluu lähes 100 pormestaria maailman johtavista kaupungeista. Verkosto pyrkii toteuttamaan toimia, joita tarvitaan sekä ilmastokriisin torjumiseksi että kestävämmän tulevaisuuden luomiseksi. C40-verkoston pormestarit ovat sitoutuneet käyttämään tieteeseen perustuvaa ja ihmiskeskeistä lähestymistapaa auttaakseen maailmaa sopeutumaan 1,5 asteen ilmaston lämpenemiseen. Global Green New Dealin kautta pormestarit työskentelevät yhdessä laajasti niin työtekijöiden edustajien, liike-elämän, nuorten ilmastoliikkeen kuin kolmannen sektorin edustajienkin kanssa.

Verkoston nykyinen puheenjohtaja on Lontoon pormestari Sadiq Khan. New Yorkin pormestari Michael R. Bloomberg toimii hallituksen puheenjohtajana. C40:n työn mahdollistavat kolme strategista rahoittajaamme Bloomberg Philanthropies, Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) ja Realdania.

 

Published: syyskuu, 25 2022