Urban Partners keräsi kolmannella varainhankintakierroksella 263 miljoonaa euroa Nrep Income+ -rahastoon – rahasto kooltaan nyt 1,85 miljardia euroa

31 elokuun, 2023

Urban Partners, yhteisen vision ympärille koottu sijoitusalusta, on kerännyt 263 miljoonaa euroa pitkän aikavälin Nrep Income+ -rahastoon. Tuoreen varainhankintakierroksen myötä rahaston suuruus kasvaa 1,85 miljardiin euroon. Rahasto keskittyy erityisesti modernin logistiikan, vuokra-asumisen ja hoivakiinteistöihin Pohjoismaissa

Nopeasti muuttuvasta maailmantilanteesta huolimatta Nrep näkee Pohjoismaissa merkittäviä väestönkasvuun, kaupungistumiseen, bruttokansantuotteen kasvuun sekä vahvaan julkiseen talouteen pohjaavia mahdollisuuksia, joihin Nrep Income+ -rahasto pystyy suurimpana pohjoismaisena core-plus-rahastona vastaamaan erinomaisesti. Nämä mahdollisuudet tarjoavat sijoittajille laadukkaan ja monipuolisen kiinteistöportfolion, joka koostuu vankan tuoton kohteista.

Nrep, Urban Partnersin kiinteistösijoitusyhtiö, on löytänyt aikaisemmin onnistuneesti uusia mahdollisuuksia verkostonsa kautta ja luonut lisäarvoa hyödyntämällä vahvaa kestävyysosaamistaan ja asiakaskeskeistä lähestymistapaansa.

“Nrep Income+ -rahaston avulla pystymme tarttumaan hyvin Pohjoismaissa talouden positiivisista trendeistä syntyviin mahdollisuuksiin, varsinkin kun viime vuosien heilahtelun jälkeen markkinoilla on nyt havaittavissa tasaantumista. Keskittymällä heikomman energialuokituksen saaneiden rakennusten kehittämiseen sekä hyödyntämällä syvää ymmärrystämme vuokralaistemme tarpeista, näemme merkittäviä mahdollisuuksia sekä hiilipäästöjen vähentämiselle että ihmisten elämänlaadun parantamiselle kohteissamme”, sanoo Nrep Suomen maajohtaja Joonas Lemström. 

Vuonna 2020 perustettu Nrepin rahasto on kerännyt 36 hankinnan kautta lähes 100 erittäin pitkän aikajänteen sijoituskohdetta. Merkittävimpiin hankintoihin lukeutuu noin 200 miljoonalla eurolla hankitut 13 hoivakotia Ruotsissa sekä joutsenmerkin saanut asuintalojen rakennushanke Tukholmassa, jossa aurinkovoimaa ja maalämpöä käytetään vähentämään merkittävästi käytön aikaisia päästöjä. Uusiutuva energia on tärkeässä osassa Nrepin päästövähennystä: rahaston hankkeiden aurinkopaneelit tuottavat sähköä jo 9 000 megawattituntia vuodessa, ja uusien paneelien asennusta suunnitellaan parhaillaan. Suomessa yksi merkittävimmistä rahastoon kuuluvista kohteista on kauppakeskus Columbus, jossa Nrep on pystynyt lyhyessä ajassa luomaan avainvuokrauksilla merkittävää arvonnousua. Kohde operoi jo nykyisellään hiilineutraalisti vihreän kaukolämmön, aurinkopaneeleiden sekä vihreän ostosähkön myötä, minkä lisäksi kauppakeskuksen energialuokka nousee A-luokkaan ensi vuonna käynnissä olevan energiaremontin myötä.

“Nrep Income+ -rahaston onnistunut kolmas varainhankintakierros osoittaa, että kykyymme tuottaa arvoa luotetaan. Rahastoa on mukana kasvattamassa suuri joukko sijoittajia, jotka jakavat uskomme kestäviin, inflaatiolta turvassa oleviin ja tasaista kassavirtaa tuottaviin sijoituskohteisiin. Sijoittaminen tuottoa kerryttäviin kohteisiin korkean kysynnän sektorien haasteiden ratkomiseksi käy yhteen Urban Partnersin arvopohjaisen sijoitusfilosofian kanssa, jonka tavoitteena on ratkaista kaupunkiympäristöjen haasteita”, sanoo Nrepin sijoitusjohtaja Jani Nokkanen.  

Vuoden loppua kohden Urban Partners pyrkii jatkamaan varainhankintaa Nrep Income+ -rahastoon sijoittajien jatkuvan kiinnostuksen myötä. 263 miljoonan euron varainhankintakierrosta tukivat kansainväliset institutionaaliset sijoittajat kuten eläke- ja vakuutusyhtiöt, joista muutamat saavat neuvontaa CBRE Investment Management’s Indirect Private Real Estate Team –toimijalta. Sijoittajien kiinnostus nykyhetken markkinahintoja kohtaan on selvää, kun NSF V -rahasto keräsi 3,65 miljardia euroa, mikä tekee rahastosta tähän mennessä suurimman value add -kiinteistörahaston Euroopassa.

Published: elokuu, 31 2023