Uusi investointialusta vaatii toimialaa muuttamaan radikaalisti sijoitustapaansa

5 toukokuun, 2023

Kiinteistösijoittaja Nrep, Venture Capital-yhtiö 2150, kiinteistörahoitusta tarjoava Velo Capital ja uudenlainen pääomasijoittaja Luma Equity yhdistyvät uuden vaikuttavuusvetoisen Urban Partners -investointialustan alle, jonka hallinnoitava varallisuus on lähes 21 miljardia euroa.

Tänään julkistettu Urban Partners -alusta rohkaisee kiinteistö- ja kaupunkiympäristössä toimivia yrityksiä muuttamaan radikaalisti sijoitus- ja tuottomittausmenetelmiään, sillä nykyiset mallit eivät tunnista kaupunkiekosysteemien monimutkaisuutta riittävästi.

Urban Partnersin toimitusjohtaja Claus Mathisen toteaa lanseeraustilaisuudessa: ”Urban Partnersin julkaisu edustaa uutta sijoitusstrategiaa ja uutta kunnianhimon tasoa. Vain ottamalla lähestymistapa, joka yhdistää kiinteistöjen, yksityisen pääoman ja rahoituksen asiantuntemuksen, voimme vastata kaupunkien kohtaamiin haasteisiin. Hiilestä irtautuminen, kohtuuhintaisuus, hyvinvointi, luonnon monimuotoisuus, kaupunkien infrastruktuurin monimutkaiset haasteet vaativat uudenlaista otetta. Kukaan ei voi ratkaista näitä haasteita yksin.”

Kaupungit kuluttavat suurimman osan maailman resursseista, tuottavat suurimman osan maailman päästöistä ja ovat koti puolelle maailman väestöstä. Valitettavasti sijoittajien tavoitteet eivät usein vastaa kaupunkien johdon ja asukkaiden tarpeita. Pääomaa ja Venture Capital -rahoitusta kohdennetaan edelleen vääriin kohteisiin, sillä rakennukset ja teollisuus aiheuttavat yli puolet maailman päästöistä, mutta saavat vain 13 prosenttia investoinneista. Urban Partners pyrkii muuttamaan tilanteen uraauurtavilla kumppanuuksilla, jotka keskittyvät ongelmien ratkaisuun ja vähentävät pääoman ja kaupunkien etujen välisiä kuiluja.

Urban Partners perustuu kumppanuusperiaatteeseen. Yhdistämällä erityyppistä asiantuntemusta ja pääomia Urban Partners pystyy vastaamaan kaupunkien monimutkaisiin haasteisiin kokonaisvaltaisesti, ottamalla huomioon kaikki tarvittavat tekijät hiilipäästöjen vähentämiseksi ja kaupunkiympäristön uudistamiseksi, eikä pelkästään keskittymällä kiinteistö- tai ilmastoratkaisuihin erikseen.

Urban Partners yhdistää Nrepin, Venture Capital-yhtiö 2150:n, Luma Equityn ja Velo Capitalin kestävien ratkaisujen skaalaamiseen. Urban Partners julkaisun yhteydessä muodostetaan ensimmäisen 5 miljardin kokoisen uudenlaisen pääoman (constructive capital) poolin, jonka tuottoa mitataan vaikuttavuudella.

Nrep pyrkii jo saavuttamaan hiilineutraaliuuden vuoteen 2028 mennessä. IPCC korosti äskettäin, että päästöjä on leikattava lähes puoleen vuoteen 2030 mennessä. Urban Partners kehottaa nyt muita kaupunkeihin sijoittavia tunnistamaan kiireellisen tarpeen uudelle lähestymistavalle kaupunkien vihreän siirtymisen nopeuttamiseksi.

Urban Partnersin toimitusjohtaja Claus Mathisen: ”Jos haluamme saavuttaa nettonollapäästöt, meidän on jaettava pääomaa massiivisesti uudelleen muuttaaksemme hiili-intensiivistä toimialaa. Yhdistyminen Urban Partnereiksi antaa meille parhaat mahdollisuudet skaalata ratkaisuja, joilla on suurin vaikutus kestävän kehityksen kiireellisimpiin haasteisiin.”

Mikkel Bülow-Lehnsby, Urban Partnersin puheenjohtaja kertoo: ”Urban Partners perustetiin kuromaan umpeen kuilua ihmisten, kaupunkien ja pääoman etujen välillä. Tämä epäsuhta on johtanut kaupunkien ekosysteemin riittämättömään, joskus jopa haitalliseen kehitykseen – seurauksena on kaupunkien leviäminen, eriytyminen ja jatkuvasti kasvavat hiilidioksidipäästöt. Tavoitteenamme on johtaa uutta aikakautta, jossa jaetut visiot tuottavat yhteisiä etuja. Mihin on käytettävä taloudellista painoarvomme ja kaupunkiosaamistamme löytääksemme ratkaisuja suurimpaan ongelmaan: kaupunkien pitkän aikavälin elinkelpoisuuden turvaaminen.