Tanskalaisesta Novo Holdingsista NREP:n vähemmistöomistaja

5 toukokuun, 2020

Tanskalainen Novo Holdings on tehnyt Pohjoismaiden suurimpaan kiinteistösijoitusyhtiöön NREP:iin mittavan investoinnin, jonka myötä siitä tulee NREP:n vähemmistöomistaja. Pääomasijoituksen ansiosta NREP voi nopeuttaa teknologiaan, kestävään kehitykseen ja yritystoimintaan liittyviä kehityshankkeitaan ja edistää tavoitettaan tulla kiinteistöalan kansainväliseksi edelläkävijäksi.

Novo Holdingsista tulee osakkaiden omistaman yhtiön ensimmäinen ulkopuolinen sijoittaja ja 25 prosentin osuudella NREP:n vähemmistöomistaja. Yhtiö säilyy osakkaiden enemmistöomistuksessa. NREP:n johtoryhmän tai investointikomitean kokoonpano ei muutu.

Yritysinvestoinnin lisäksi Novo Holdings kasvattaa sijoituksiaan NREP:n kiinteistörahastoihin. Yhtiö teki ensimmäisen sijoituksensa yhteen NREP:n kiinteistörahastoista vuonna 2018. Novo Holdingsin omistaa 100-prosenttisesti tanskalainen Novo Nordisk -säätiö, jonka keskeisenä tehtävänä on myöntää varoja tieteellisiin, humanitaarisiin ja yhteiskunnallisiin tarkoituksiin ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden hyväksi.

”Novo Holdings on erittäin hyvämaineinen ja yksi maailman suurimmista yksityisomisteisista sijoitusyhtiöistä. Jaamme yhtiön arvopohjan ja näkemyksen siitä, että yritysten keskeinen tehtävä on pyrkiä ratkaisemaan ongelmia. Novo Holdingsin pyrkimys vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti oli merkittävä tekijä siinä, että päätimme toivottaa tervetulleeksi ensimmäisen ulkopuolisen vähemmistöomistajan”, sanoo Mikkel Bülow-Lehnsby, osakas ja yksi NREP:n perustajista.

”Investointi auttaa meitä tukemaan visiotamme kiinteistöalan kehittämisestä ja kansainvälisen edelläkävijän asemasta asiakaskeskeisten konseptien luomisessa, mistä on hyötyä kaikille sidosryhmillemme”, Bülow-Lehnsby jatkaa.

NREP:n kestävä liiketoimintamalli ja vahva, vuoteen 2025 ulottuva strategia yhdistettynä innovatiiviseen lähestymistapaan kiinteistöalan kehitykseen johtivat Novo Holdingsin päätökseen sijoittaa NREP:iin myös yhtiönä.

”Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä NREP: n kanssa ja olemme vakuuttuneita yhtiön konseptien kestävyydestä pitkällä aikavälillä niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuun näkökulmasta. Uskomme, että talousosaamisestamme ja kansainvälisestä verkostostamme on hyötyä NREP:n kasvutarinan seuraavissa vaiheissa. Kiinteistömarkkinoilla on edessään haastavia vuosia. Uskomme, että NREP voi näissäkin olosuhteissa erottautua innovatiivisten liiketoimintaideoidensa, taloudellisen tuloksensa, asiakaskeskeisyyden ja kestävän kehityksen ansiosta ja tarttua niiden tuella uusiin mahdollisuuksiin”, sanoo Novo Holdingsin Financial Investments -yksikön Managing Partner Morten Beck Jørgensen, joka liittyy uutena jäsenenä NREP:n hallitukseen.

NREP:n hallinnoitavan kiinteistövarallisuuden arvo on lähes 5 miljardia euroa. NREP on useiden kestävien ratkaisujen edelläkävijä – yhtiö rakennutti muun muassa maailman ensimmäisen 100-prosenttisesti kierrätysbetonista valmistetun rakennuksen ja kehittää Kööpenhaminassa sijaitsevaa UN17 Village -aluehanketta, jossa ensimmäistä kertaa maailmassa sovelletaan kaikkia YK:n kestävän kehityksen periaatteita. NREP on sitoutunut siirtymään täysin vihreän sähkön käyttöön kaikissa rakennuksissaan vuoteen 2025 mennessä, ja energiaprojekteihin kuuluu esimerkiksi Pohjoismaiden suurin katolle asennettava aurinkopaneelijärjestelmä Göteborgin liepeillä sekä uuden syvälämpöteknologian pilotointi Suomessa ensimmäisenä maailmassa.

”Investoinnin ansiosta voimme kasvattaa panostuksiamme kiinteistöalan kestävään kehitykseen ja uusien teknologisten ratkaisujen pilotointiin sekä skaalaamiseen myös Suomessa. Novo Holdingsin tuella voimme lisätä investointeja kyvykkyyksiin ja toimintoihin, jotka auttavat meitä saavuttamaan tulevaisuuden tavoitteemme – kuten esimerkiksi sen, että kaikki kiinteistöissä käytetty energia olisi uusiutuvaa”, kertoo NREP:n sijoitusjohtaja ja osakas Jani Nokkanen.

Published: toukokuu, 5 2020