Oulunkylän keskustan kehittäminen etenee -kehittämisvaraus kaupunkiympäristön lautakunnassa

10 kesäkuun, 2022


Oulunkylän keskusta uudistuu, Nrepin ja Kulmakiven kehittämishanke etenee kehittämisvarausvaiheeseen (Kuva: Huttunen-Lipasti Arkkitehdit).

Nrepin tukema kiinteistökehitysyhtiö Kulmakiven Oulunkylän keskustan kehittämishanke etenee kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn. Kehittämisvaraus pitää sisällään uusia asuntoja ja monipuolisia palveluita Oulunkylän keskustaan raideliikenneasemien läheisyyteen.

Helsingin kaupunki keräsi marraskuussa 2021 palautetta Oulunkylän keskustan kehittämisestä, kehittämisalue piti sisällään sekä kaupungin oman terveyskeskushankkeen että Kulmakiven liiketilojen, palveluiden ja asuntojen toteuttamiseen tähtäävän esisuunnitelman. Kulmakivi on työstänyt esitystä eteenpäin yhteistyössä kaupungin kanssa osallisten palautteiden perusteella. Nyt nähtävillä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on keskusta-alueelle esitetty merkittävä määrä liiketiloja ja palveluita, sekä uusia asuinrakennuksia. Asukkaiden toiveesta on Mäkitorpan puisto jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Nrepin ja kokeneiden kaupunki- ja kiinteistökehittäjien perustama yhteisyritys Kulmakivi hakee nyt kehittämisvarausta Helsingin kaupungilta omasta ja liikekeskuksen osakkaiden puolesta.

”Haluamme olla uudistamassa Oulunkylän keskustaa yhdessä nykyisen Ogelin liikekeskuksen osakkaiden kanssa sekä huomioida alueen asukkaiden toiveet alueen tarpeista. Oulunkylällä on rikas ja monipuolinen historia, suunnitteilla olevan hankkeen tarkoitus on monipuolistaa palvelutarjontaa ja tuoda uudenlaisia asumisen ratkaisuja nykyisille ja tuleville oulunkyläläisille,” Kim Bono Kulmakivestä kertoo.

”Oulunkylän keskustan kehittämishanke kuvaa sellaista kokonaisvaltaista kaupunkikehittämistä, missä Nrep on mielellään mukana. Hankkeen lähtökohdat ovat syntyneet kaupungin tarpeesta kehittää radanvaralle sijoittuvien kaupunginosien palveluita ja lisätä alueen asuntojen määrää. On hienoa nähdä, että Kulmakivi on ottanut aktiivisen roolin vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden ja yritysten kanssa, ” kommentoi Nrepin osakas Petri Valkama.

Helsingin kaupungin tavoitteena on kehittää kestävästi raideliikenteen solmukohdassa olevaa Oulunkylän keskustaa, keskeisimpänä tarpeena on Oulunkylän liikekeskuksen ja sen läheisen rakennetun ympäristön kehittäminen ja kohentaminen. Toteutuessaan hanke vahvistaa kaupunginosan vetovoimaisuutta sekä parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta tuomalla Oulunkylälle monipuolisen ja viihtyisän keskusta-alueen. Kokonaisuus tulee myös olemaan linjassa Helsingin kaupungin sekä Nrepin ilmastotavoitteiden kanssa.

”Oulunkylän keskustan kehittäminen Raide-Jokerin ja pääradan solmukohdassa on kaupungille tärkeää. Asuntorakentamisen lähtökohtana on laadukas suunnittelu, monipuolinen hallintamuotojakauma sekä huoneistotyypit, jotka täydentävät alueen nykyistä asuntokantaa. Kehittämisvarauksen aikana Koy Oulunkylän kauppagallerian vuoteen 2045 ulottuva maanvuokrasopimus neuvotellaan päättymään 2020-luvulla, jolloin aluetta päästään kehittämään etuajassa. Tarkoitus on, että Oulunkylän keskustan kaupalliset palvelut monipuolistuvat, lisääntyvät ja säilyvät rakentamisen ajan. Lisäksi viihtyisään kävely-ympäristöön panostetaan. Hankekokonaisuus suunnitellaan ja vaiheistetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa.” kertoo Katharina Mead, eritysasiantuntija, Helsingin kaupungilta.

Kaupunki ja Kulmakivi esittelivät Oulunkylän keskustaan suunniteltuja muutoksia Osallistumis- ja vuorovaikutustilaisuudessa 24.05 sekä alueen kaavakävelyllä 31.5. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Kulmakiven kehittämisvarausta kokouksessaan 14.06.2022. Kehittämisvarauksella annetaan hankkeelle aluevaraus ja mandaatti tutkia alueen kehittämismahdollisuuksia ja toteuttamisedellytyksiä, ja se on voimassa 30.6.2025 asti. Tarkoituksena on uudistaa alueen asemakaava vuoteen 2025 mennessä, jonka jälkeen ryhdyttäisiin rakennustöihin.

Lisätietoja:

Petri Valkama, osakas, Nrep
puh. +358 9 674 410

Kim Bono
puh. +358 44 751 0100

Marianne Kaunio
puh. +358 50 593 1444

 

Published: kesäkuu, 10 2022