Nrep sitoutuu hiilineutraaliin kiinteistöportfolioon vuoteen 2028 mennessä

29 lokakuun, 2021

Pohjoismainen kiinteistökehittäjä haluaa johtaa kiinteistöalan suunnanmuutosta ja haastaa koko toimialan Glasgow’n COP26-ilmastokokouksen alla. Nollahiili-pilottihankkeilla haetaan rakentamisen ratkaisuja, jotka mahdollistavat hiilineutraalit rakennukset ilman päästökompensaatiota.

Johtava pohjoismainen kiinteistökehittäjä Nrep sitoutuu olemaan hiilineutraali vuoteen 2028 mennessä. Sitoumus käsittää sekä kiinteistöjen energian käytöstä syntyvät päästöt että uudis- ja peruskorjausten koko elinkaaren aikaiset päästöt. Nyt tehty sitoumus vahvistaa Nrepin asemaa innovatiivisen, kestävän ja sosiaalisesti vastuullisen sijoittamisen ja ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun globaalina edelläkävijänä kiinteistöalalla.

Nrep on aina halunnut olla luomassa ratkaisuja ja innovaatioita, joiden avulla rakentaa parempia kiinteistöjä niin ihmisille kuin kaupungeille – maailman suurimmasta katolla olevasta aurinkovoimalasta matalapäästöisempään betoniin”, toteaa Jani Nokkanen, Nrepin sijoitusjohtaja ja osakas.

”Tavoitteemme olla hiilineutraali vuonna 2028 on kunnianhimoinen ja vaatii meiltä useiden eri teknologioiden samanaikaisen käyttöönoton ja testaamisen. Nyt on aika vauhdittaa koko kiinteistöalan suunnanmuutosta. Jo saavuttamamme konkreettiset onnistumiset kannustavat meitä edelleen kunnianhimoisesti etsimään ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin, luovat uutta ja vahvistavat yhteistyötä, jotta pääsemme mahdollisimman vaikuttaviin tuloksiin.”

Nrep on Pohjoismaiden suurin kiinteistökehittäjä ja -sijoittaja, joka hallinnoi arviolta 12,5 miljardin euron kiinteistövarallisuutta. Suomessa Nrep tunnetaan mm. Helsinki-Vantaan lentoaseman alueen kehittämisestä, Noli Studiot -asumisratkaisuista, Woody-puurakentamisesta Espoossa ja Turussa, tai Kauppakeskus Arabian kehittämisestä Helsingissä. Suomen lisäksi Nrep toimii Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa. Nrep on jo vuosia ollut tunnettu innovatiivisista ratkaisuistaan rakentamisen ja kaupunkikehittämisen saralla. Glasgow’n COP26-ilmastokokous käynnistyy 31.10., ja Nrep on ylpeä voidessaan julkistaa sitoumuksensa hiilineutraalista kiinteistöportfoliosta juuri sen alla, ja tukea siten kokouksen tavoitteita.

Osana tavoitetta Nrep on ottanut käyttöön Carbon Risk Real Estate Monitor -seurannan (CRREM), joka tarjoaa konkreettisia ja tieteeseen perustuvia mittareita Nrepin toiminnan eri sektoreille ja kiinteistötyypeille. Tavoitteiden saavuttamiseksi Nrep on asettanut ensimmäiset välitavoitteet jo vuodelle 2023, jolloin Nrep:

  • Vähentää uudis- ja peruskorjausten koko elinkaaren aikaisia päästöjä 30 % vuoden 2020 tasosta;
  • Vähentää kiinteistöjen energian käytöstä syntyviä päästöjä 50 % vuoden 2020 tasosta;
  • Edellyttää kaikille uusille hankkeille alan johtavaa vastuullisuussertifikaattia;

Tavoitteiden saavuttamisessa avainasemassa ovat mm sisäisen hinnan määrittely hiilipäästöille sekä sellaisten innovatiivisten uusien teknologioiden skaalautuva hyödyntäminen, joiden kehityksessä ja käytössä Nrep on kuulunut ensimmäisten käyttöönottajien joukkoon:

  • Osana kehityshankkeita suoritetaan aikaisen vaiheen elinkaarianalyysi, jotta suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa voidaan merkittävästi vaikuttaa elinkaaripäästöihin ja sitoutuneen hiilen määrään
  • Hyödynnetään uusiutuvan energian on-site ja off-site ratkaisuja hiilineutraalin sähkön ja lämmön tuottamiseksi ja käytön aikaisten päästöjen minimoimiseksi
  • Käynnistää kolme nollahiili-pilottia, joissa kussakin tavoitteena on rakentaa täysin hiilineutraalit rakennukset ilman päästökompensointia.

Päästövähennysmahdollisuuksien rajallisuuden takia kiinnitämme huomion myös jäljelle jääneisiin päästöihin ja panostamme konkreettisiin ja merkittäviin hiilidioksidin määrää ilmakehässä vähentäviin toimiin kuten esimerkiksi paikallisiin metsityshankkeisiin.

Vuoteen 2025 mennessä Nrep aikoo käyttää pelkästään uusiutuvaa energiaa sekä saada valmiiksi nollahiili-pilotit asuinrakennuksessa, logistiikkakiinteistössä ja toimistorakennuksessa. Nollahiili-piloteissa hyödynnetään alan uusimpia teknologisia ratkaisuja ja etsitään innovaatioita, joita voidaan skaalata kaikkiin Nrepin hankkeisiin.

Claus Mathisen, Nrepin toimitusjohtaja, lisää: “Ilmastokriisin laajuus tulee joka vuosi yhä näkyvämmäksi ja tarve ratkaisuille polttavammaksi. Haluamme tehdä vähintään oman osamme rakennetun ympäristön aiheuttamien vaikutusten vähentämisessä kehittämällä koko kiinteistöalan kipeästi kaipaamia työkaluja, joiden avulla saavutamme vaativan tavoitteemme vuodelle 2028. Kiinteistöillä on suuri rooli siirtymisessämme hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Pelkät lupaukset eivät kuitenkaan riitä – tarvitsemme päättäväisempiä toimia suojellaksemme planeettaamme sitä uhkaavilta hälyttäviltä ympäristöuhilta. Kutsumme kaikki nykyiset ja uudet kumppanit mukaamme tekemään hiilivapaista kaupungeista totta.”

Nrep on ollut kiinteistöalan edelläkävijä jo pitkään. Tämä näkyy muun muassa yrityksen tavassa pilotoida uudenlaisia lämmitysratkaisuja kohteissaan tai maailman ensimmäisessä 100-prosenttisesti purkubetonista valmistetussa rakennuksessa. Nrepin hanke ”UN17 Village” Kööpenhaminassa on ensimmäinen suuren mittakaavan projekti, jossa toteutuvat kaikki YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Nrep perusti keväällä 2021 kestävään teknologiaan keskittyvän 2150-rahaston, jonka suuruus on 268 miljoonaa euroa ja jonka ensimmäisellä viidellä sijoituksella on potentiaali vähentää hiilipäästöjä yli 1,6 gigatonnia.