Nrep ostaa enemmistöosuuden puolalaisesta logistiikkakehittäjästä 7R SA:sta

10 elokuun, 2023
Warehouse parks built by 7R in Poland in recent years

7R on yksi Puolan suurimmista logistiikkakiinteistökehittäjistä. 200 miljoonan euron sijoitus tarjoaa vahvan jalansijan Puolan kasvavilla logistiikkamarkkinoilla ja täydentää Nrepin logistiikkatoimijan Logicentersin 4,2 miljoonan neliömetrin logistiikkasalkkua.

Nrep on ilmoittanut ostavansa 80 prosentin osuuden 7R:stä (7R SA), joka on yksi Puolan suurimmista logistiikkakehittäjistä, investoimalla yhtiöön noin 200 miljoonaa euroa.

NREP on ilmoittanut ostavansa 80 prosentin osuuden Puolan suuresta logistiikkakehittäjästä, 7R:stä (7R SA), sijoittamalla noin 200 miljoonaa euroa yhtiöön. 7R jatkaa toimintaansa omalla brändillään, ja yhteistyössä pyritään kiihdyttämään yrityksen kasvua. Tällä hetkellä 7R:llä on hallussaan 1,8 miljoonaa neliömetriä ja 36 kiinteistöä. Yhtiö suunnittelee hankkeita, joiden avulla salkun koko kasvaa 2,3 miljoonaan neliömetriin.

7R:llä on monipuolinen kehityssalkku eri puolilla Puolaa, ja se tarjoaa tiloja erikokoisille ja eri aloja edustaville yrityksille, kuten logistiikka-alalle, kevyelle teollisuudelle, verkkokaupalle, lääketeollisuudelle ja autoteollisuudelle. Valikoimaan kuuluu suuria tiloja, räätälöityjä varastotiloja ja kaupunkivarastotiloja. Yritys perustettiin 14 vuotta sitten, ja sen perustajat ovat edelleen aktiivisesti mukana toiminnassa. 7R:llä on 154 hengen tiimi, ja se toimii paikallisesti kahdeksalla eri toimipisteellä.

“7R on liiketoiminta, jolla on hyvät perustiedot, vahva asema markkinoilla ja painopisteet, jotka ovat linjassa Nrepin kestävän kehityksen toimien ja arvojen kanssa. Tämä yritysosto tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden soveltaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävää lähestymistapaamme laajaan salkkuun ja laajentaa CO2-päästöjen vähentämiseen tähtääviä pyrkimyksiämme sekä saada käyttöömme merkittävä putki markkinoilla, joilla vuokralaiskysyntä on jatkunut, mutta tarjonta on vähentynyt. Odotamme innolla yhteistyötä 7R:n tiimin kanssa, jotta voimme hyödyntää tämän mahdollisuuden”,  kertoo Rune Kock Nrepin toimitusjohtaja.

Yritysosto laajentaa Nrepin logistiikka-alustan Logicentersin liiketoimintaa, mukaan lukien hankekehitysputki, jossa on suunnitteilla yli 4,2 miljoonaan neliömetriin edestä rakennuksia kuudessa eri maassa. Yhtiöllä on laaja kokemus alalta, sillä se on toiminut logistiikan alalla alusta lähtien Logicentersin kautta. Päämääränä on hyödyntää osaamista 7R:n vahvistamiseksi ja sen muokkaamiseksi johtavaksi instituutioksi, joka on erikoistunut korkealaatuisten logistiikkakiinteistöjen hankintaan, kehittämiseen ja hallinnointiin Puolassa, painottaen CO2-päästöjen vähentämistä.

Kaupan seurauksena Nrep saa vahvan aseman Puolan logistiikkamarkkinoilla, joissa ympäristö on suotuisa: ihanteellinen sijainti Euroopan logistiikkajakeluun, vireä talous ja investointimarkkinat, jotka tukevat vuokratason vahvaa kasvua.

”Nrepin saaminen strategiseksi osakkeenomistajaksi on erittäin tärkeä askel 7R:n kehityksessä. Tämä uusi pääomasijoitus 7R:ään antaa yritykselle mahdollisuuden jatkaa kestävää kasvuaan, kehittyä uusilla markkinoilla ja keskittyä pitkäaikaisiin vuokralaisuussuhteisiin, mikä hyödyttää kaikkia liiketoimintalinjoja”, kuvailee Tomasz Lubowiecki, 7R:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Yrityskauppa tehdään Nrepin uusimman ja suurimman NSF-rahaston, NSF V:n, kautta. Valtaosa rahaston sitoumuksista tuli Nrepin nykyisiltä sijoittajilta. Rahasto ylimerkittiin merkittävästi, ja sijoittajien yhteenlaskettu kysyntä oli yli 4,2 miljardia euroa.

NSF V:n kautta Nrep sijoittaa Pohjoismaiden, Puolan ja Saksan markkinoille. Painopiste on asuinkiinteistöissä, nykyaikaisissa logistiikkatiloissa, hoivakodeissa ja toimistoissa, joissa yhtiö voi luoda arvoa asiakaskeskeisten ja hiilidioksidipäästöjä vähentävien ratkaisujen avulla. NSF V hyödyntää Nrepin valmiuksia vahvaa rakenteellista uudistamistarvetta vaativilla segmenteillä ja hyödyntää yrityksen syvää paikallista läsnäoloa ja kokemusta strategisten mahdollisuuksien löytämiseksi.

Nrepin neuvonantajina toimivat Linklaters, PwC, EY, JLL ja Savills, kun taas 7R:ää edustivat Cushman & Wakefield, KKW Legal, Rymarz Zdort Maruta ja Crido.

Published: elokuu, 10 2023