Nrep nopeuttaa vihreää siirtymää ja ottaa käyttöönsä sisäisen hiiliveron

4 marraskuun, 2022

Kuva: Suunnitteluvaiheessa toteutettu LCA-laskelma auttaa päästöjen pienentämisessä. Tanskan Koldigiin valmistuvan hoiva- ja päiväkodin hiilijalanjälki on saatu laskettu 6,1kgCO2/m2.

Rakennus- ja kiinteistöalan osuus kaikista päästöistä on globaalisti lähes 40 prosenttia. Suomessakin rakennukset vastaavat yksin lähes 30 prosentista kaikista päästöistämme. Suurin osa kiinteistöjen päästöistä syntyy kiinteistöissä käytetystä energiasta sekä rakennusmateriaaleista.

Nrepin sisäisen hiiliveron tarkoituksena on edistää sellaisia ratkaisuja ja innovaatioita, joiden avulla päästöjä voidaan leikata sekä rakentamisen että käytön aikana. Nrep tuo hiiliveron osaksi investointeja koskevaa päätöksentekoprosessiaan. Sen tavoitteena on kiihdyttää yhtiön matkaa kohti hiilineutraaliuutta vuonna 2028.  Samalla Nrep on sitoutunut vähentämään rakentamisen aikaisia hiilidioksidipäästöjään 30 prosentilla ja käytönaikaisia päästöjään 50 prosentilla vuoden 2023 loppuun mennessä.

Hiilineutraali vuonna 2028

Vuonna 2021 julkaistun Carbon Disclosure Projectin raportin mukaan lähes puolet maailman  500 suurimmasta yrityksestä on joko ottanut käyttöönsä tai suunnitellut ottavansa sisäisen hiilimaksun käyttöön seuraavan kahden vuoden aikana.

Nrepin sisäisen hiiliveron tavoitteena on tuoda ilmastonmuutoksen kustannukset näkyväksi investointipäätöksiä tehdessä, kannustaa investointeja kohti vähähiilisempiä ratkaisuja sekä kiihdyttää yrityksen sisäistä muutosta kohti hiilineutraaliuutta.

Jatkossa jokaisesta Nrepin kiinteistösijoituksesta arvioidaan sen synnyttämät päästöt sekä päästövähennysmahdollisuudet. Mikäli investointi ei saavuta Nrepin ilmastotavoitteita, sen pitää maksaa hiiliveroa. Nrepin hiilivero pohjaa EU:n päästökauppajärjestelmään ja sen hinnaksi on toistaiseksi asetettu 90 euroa tonnilta. Rakentamisen aikaisten päästöjen vero maksetaan kertaluonteisesti kohteen valmistuttua. Olemassa olevien rakennusten käytönaikaiset päästöt maksetaan vuosittain. Vero otetaan käyttöön yhdessä vihreän kannustimen kanssa, jolla motivoidaan  projektitiimejä toteuttamaan kestävyystoimia, jotka ylittävät markkinoiden standardit sekä varmistamaan keskimääräistä korkeammat  kestävyyssertifikaatit.

Hiilivero kohdennetaan hankkeisiin, joilla parannetaan kestävyyttä ja vähennetään päästöjä tehokkaimmalla, tieteeseen perustuvalla tavalla. Nrep pohtii myös hiilidioksidin talteenotto-ohjelmaa, jossa yhdistyisivät vakiintuneet menetelmät sekä uudet tekniikat, kuten suora ilmasta tehtävä hiilidioksidin talteenotto.

”Nrep:n päätös ottaa hiilivero käyttöön ja osaksi operatiivista päätöksentekoa osoittaa, että hiilen hinta voidaan integroida selkeällä ja mitattavalla tavalla ja se vaikuttaa suoraan liiketoimintaan. Nrep lähettää selkeän viestin laajemmalle rakennetun ympäristön toimialalle”, sanoo World Business Council for Sustainable Developmentin toimitusjohtaja Peter Bakker.

Nrepin sijoitusjohtaja Jani Nokkasen mukaan päästövähennyksiä tarvitaan nyt ja niitä tekemään tarvitaan niin valtioita, hallituksia, kaupunkeja kuin yrityksiäkin. Toimenpiteitä ei ole syytä lykätä vuosille 2040 tai 2050.

”Vastuullisuustoimet ovat tehokkaimpia, kun ne ovat olennainen osa yrityksen liiketoimintaa. Meidän tapauksessamme tämä tarkoittaa sen varmistamista, että hiilinäkökulmat otetaan huomioon jokaisessa sijoituspäätöksessä. Hiilivero on loistava motivaattori ja auttaa meitä vähentämään päästöjämme jo ensi vuonna jopa 30-50 prosenttia”, Nokkanen sanoo.

”Sisäisen hiiliveromme ansiosta olemme askeleen lähempänä vihreämpää liiketoimintaa. Uskomme, että päästöjä koskeva sääntely tulee kiristymään jatkossa. Jo nyt sekä asiakkaat että sijoittajat haluavat kestäviä kiinteistöjä. Uskon vakaasti, että hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on  kilpailuetu.”

Nrep on pilotoinut sisäistä hiiliveroa aiemmin tänä vuonna. Hiilineutraaliustavoitteeseen päästäkseen yhtiö on pilotoimassa myös kolmea kohdetta, joista tulee Nrepin ensimmäiset täysin päästöttömät kiinteistöt vuoteen 2025 mennessä. ”Nollahiili”-tavoitteeseen päästään ilman kompensaatiota.

Vahvistaakseen siirtymistä kohti nollanettopäästöjä vuoteen 2028 mennessä Nrep on sitoutunut Science Based Targets – aloitteeseen (SBTi). Nrepin tavoitteiden arviointi on parhaillaan käynnissä. Nrep vertaa vähennyksiään vuoden 2020 tasoon.

Tietoa World Business Council for Sustainable Development -järjestöstä

WBCSD on maailmanlaajuinen yhteisö, johon kuuluu yli 200 maailman johtavaa kestävän kehityksen yritystä. Järjestön jäsenet toimivat kaikilla toimialoilla. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 8,5 biljoonaa dollaria ja ne työllistävä 19 miljoonaa työntekijää.  Lisätietoja on osoitteessa www.wbcsd.org

 

 

Published: marraskuu, 4 2022