NREP ja Lehto sopimukseen useiden puukerrostalojen rakentamisesta – yli 300 uudenlaista vuokrakotia Suomeen

5 lokakuun, 2020

NREP tukee uudenlaisen puurakentamisen kehittämistä Suomessa. Lehto Groupin kanssa solmitun hankesopimuksen myötä NREP rakennuttaa useita puukerrostaloja neljään eri kohteeseen. Tuloksena Suomeen syntyy yli 300 uutta vuokrattavaa puukerrostaloasuntoa.

NREP ja Lehto Group ovat tehneet hankesopimuksen mittavasta puurakentamisen projektista. Lehto rakentaa NREP:lle useita puukerrostaloja neljään eri kohteeseen. Kiinteistöihin tulee yhteensä yli 300 uutta laadukasta vuokrakotia. Yhteistyö tarjoaa koteja uudenlaisesta asumisesta ja vuokrakodeista kiinnostuneille sekä tukee rakennusalan työllisyyttä. Lehdon puukerrostalojen huoneistoelementit esivalmistetaan yhtiön Hartolan tehtaalla ja pääosin kotimaisesta puusta. Hanke on jatkumoa NREP:n ja Lehdon pitkään jatkuneelle yhteistyölle.

”Tarvitsemme Suomessa parempaa ja kestävämpää rakennettua ympäristöä. Siksi on tärkeää sijoittaa uudenlaisiin innovatiivisiin kiinteistöratkaisuihin, myös koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden keskellä. On hienoa vauhdittaa puurakentamista Suomessa yhteistyössä Lehdon kanssa ja tuoda kasvukeskuksiin uudenlaisia vuokrakoteja, jotka auttavat osaltaan vähentämään kiinteistöjen ilmastokuormaa. Haluamme rakennuttajana auttaa kehittämään puurakentamisesta entistä houkuttelevamman ja kilpailukykyisemmän vaihtoehdon”, kertoo NREP:n sijoitusjohtaja ja osakas Jani Nokkanen.

Kohteista kolme valmistuu Espooseen ja yksi Turkuun. Arvioitu valmistuminen on vuosina 2021–23. NREP:n käynnissä olevat kiinteistökehityshankkeet tuovat Suomeen seuraavien vuosien aikana yli 3 000 uutta asuntoa. Kasvukeskuksissa asuntotarpeet ovat monimuotoiset, johon uudet asunnot tuovat osaltaan vastausta. Hankkeissa huomioidaan vahvasti ympäristönäkökulmat, kuten kestävät energiamuodot.

Lehdon rakentamien uusien kohteiden käytönaikaista ilmastorasitusta pienentää asuntojen energiaratkaisuksi valittu ekologinen maalämpö. Lehdon huoneistoelementtien teollinen esivalmistus tehostaa rakentamista, parantaa kosteudenhallintaa ja vähentää merkittävästi materiaalihukkaa. Puukerrostalon hiilijalanjälki on myös tavallista pienempi ja sitä tasapainottaa edelleen puuhun pitkäksi aikaa sitoutuva hiili.

”NREP:n kanssa tehty sopimus on yksi osoitus sijoittajien kasvavasta kiinnostuksesta vähähiilistä rakentamista kohtaan. Kiinnostus puurakentamiseen on noussut erityisesti viimeisen vuoden aikana. Lehdon rakennustapa tuo mukanaan laatua, kohtuuhintaisuutta, nopeutta ja ekologisuutta sekä parantaa ylipäätään rakentamisen tuottavuutta. Asuntojen loppukäyttäjille puurakentaminen tuo mukanaan paitsi viihtyvyyttä myös mahdollisuuden tehdä ympäristötietoisempia valintoja”, kertoo Lehto Asunnot Oy:n myyntijohtaja Mikko Jalava.

Published: lokakuu, 5 2020