Nrep ja Kapacity.io yhteistyöhön – Nrepin kiinteistöt sähkön kysyntäjouston piiriin

17 lokakuun, 2022

Kuva: Kauppakeskus Duo on yksi kohteista, joka liitetään kysyntäjouston järjestelmään.

Nrep ja Kapacity.io ovat solmineet puitesopimuksen, jonka tavoitteena on sekä vähentää sähkönkulutuksesta syntyviä päästöjä sekä vähentää sähköverkon tarpeetonta kulutusta.

Kiinteistöalan rooli energiakriisiin varautumisessa on merkittävä, ja Nrep haluaakin olla aktiivisesti mukana kansallisissa energiansäästötalkoissa. Nrep on tehnyt pitkäaikaista työtä kestävän kehityksen saralla, mutta nyt otamme käyttöön lisäkeinoja kiinteistöjen lämmityksen ja sähkönkulutuksen hillitsemiseksi erityisesti tulevalla talvikaudella. Nrep ja Kapacity.ion puitesopimus solmittiin kesällä ja ensimmäisiä kiinteistöjä kytketään järjestelmään parhaillaan.

”Nrepin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2028 mennessä. Yhteistyö Kapacity.ion kanssa mahdollistaa meille sekä fiksumman energian käytön että vähentää sähkön kysyntäpainetta.  Tämä on merkittävä toimi energiakriisin koetellessa yhteiskuntiamme nyt syksyllä ja tulevana talvenakommentoi Nrepin johtaja Joonas Lemström.

Yhteistyössä tavoitellaan jopa 25 prosentin vähennystä sähkölaskussa ja 10 prosentin vähennystä sähkökulutuksen hiilidioksidipäästöissä. Nrepin tavoitteena on liittää kaikki soveltuvat kiinteistöt osaksi Kapacity.ion ohjauspalvelua. Ensimmäisten kiinteistöjen joukkoon kuuluu muun muassa kauppakeskus Duo sekä Juli Livingin asuntokohteita.

Nrep ottaa merkittäviä askeleita kiinteistöjen energiankulutuksen hallinnassa. Yhteistyön avulla kiinteistöt kytketään osaksi älykästä sähköjärjestelmää, jonka avulla hyödynnetään yhä enemmän uusiutuvaa energiaa sekä lieventämään sähköverkon kuormitusta”, kommentoi Kapacity.ion operatiivinen johtaja Sonja Salo.    

Sähkön kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön siirtämistä korkean kulutuksen ja hinnan tunneilta edullisempaan ajankohtaan tai käytön hetkellistä muuttamista tehotasapainon hallinnan tarpeisiin. Sähkön kysyntäjousto on avainasemassa riittävän energiavarastointikapasiteetin saavuttamiseksi. Siirtämällä kulutusta sähköverkon kannalta suotuisiin ajankohtiin vältetään tarpeettomia investointeja ja hyödynnetään tehokkaammin nykyistä infrastruktuuria.

Lisätietoja:

Jannica Aalto, Nrep, viestintäpäällikkö, 0451347636

Sonja Salo, Kapacity.io, Operatiivinen johtaja, 0440930923