Lapinlahden kevät valittiin Lapinlahden sairaala-alueen ideakilpailun voittajaksi

18 maaliskuun, 2020

Lapinlahden sairaala-alueen ideakilpailun arviointiryhmä on valinnut kilpailun voittajaksi Lapinlahden kevät -ehdotuksen. Ehdotuksen ovat laatineet NREP, Oaklins Merasco Oy sekä arkkitehtitoimistot Ark-Byroo Oy, Arkkitehtitoimisto OPUS Oy ja Arkkitehdit Soini & Horto Oy. Voittajaehdotus etenee kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn kevään aikana.

Lapinlahden kevät -ehdotuksessa alueelle avataan kaikille avoin ja vehreä terveyden, hyvinvoinnin ja kulttuurin keidas, joka tarjoaa elämyksiä kaupunkilaisille ja merellistä majoitusta matkailijoille. Lapinlahdessa jatketaan ja monipuolistetaan hyvinvointia ja kulttuuria tukevaa yleishyödyllistä toimintaa, minkä lisäksi sinne tuodaan uusia, aluetta elävöittäviä palveluita. Aluetta kehitetään kestävällä tavalla.

Suunnitelmassa Lapinlahden historiallisesti arvokkaat sairaalarakennukset kunnostetaan niiden arkkitehtonisia arvoja kunnioittaen. Alueella jo olevan Y-Säätiön palvelutalo Koivulan pihapiiriin rakennetaan kaksi uutta palveluasumiseen tarkoitettua uudisrakennusta. Lisäksi Länsiväylän kupeeseen rakennetaan uusi, arkkitehtonisesti korkeatasoinen hotelli, joka rajaa liikenteen melua ja parantaa puiston viihtyisyyttä.

”Työryhmämme ehdotuksessa Lapinlahdesta luodaan kaikille avoin, merellinen ajanviettopaikka, jossa yhdistyvät niin taide, kulttuuri kuin hyvinvointi ja vapaa-ajan aktiviteetit. Tuomme alueelle uusia palveluita elävöittämään aluetta ja kehitämme aluetta kestävällä tavalla. Uudisrakentamisen ansiosta alueen arvorakennukset voidaan kunnostaa laadukkaasti, ja yleishyödyllistä toimintaa voidaan jatkaa ja myös laajentaa alueella”, sanoo NREP:n johtaja Joonas Lemström.

Voittajaehdotus etenee Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn kevään aikana. Tavoitteena on, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto päättävät asiasta vuonna 2020. Kiinteistöjen korjaus- ja rakennustyöt on tarkoitus käynnistää vuonna 2021, ja töiden on tarkoitus valmistua vuoteen 2024 mennessä.

”Vaikka Lapinlahden kevät oli lopulta kilpailun ainoa ehdotus, kävi arviointiryhmä ehdotuksen perinpohjaisesti läpi. Ryhmän jäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että ehdotus vastasi hyvin asetettuihin tavoitteisiin, minkä vuoksi esitimme sitä kilpailun voittajaksi”, kertoo arviointiryhmän puheenjohtaja Mikko Aho.

Lapinlahden kevät rakentaa kestävää Helsinkiä
Lapinlahden kevät -ehdotuksessa sairaalarakennukset peruskorjataan vanhaa rakennustapaa ja kulttuuriarvoja kunnioittaen, ja muun muassa rakennusten painovoimainen ilmanvaihto säilyy pääosin ennallaan. Puistoalue säilyy avoimena kaikille kansalaisille.

”Päärakennuksen keskeiset huoneet ja tilat palautetaan Engelin aikaiseen asuun ja pääportaat avataan yleisölle. Vältämme ylikorjaamista, mutta korjaamme vauriot ja teemme rakennuksesta turvallisen ja terveellisen käyttäjilleen. Suojelun kannalta toisarvoisiin kohtiin sijoitetaan hissit, jotka muuttavat rakennuksen lähes esteettömäksi”, kertoo arkkitehti Marianna Heikinheimo Ark-Byroo Oy:stä.

Suunnitelmassa Lapinlahden reuna-alueille sijoitetaan uudisrakennuksia, joiden pinta-ala vastaa noin viittä prosenttia alueen pinta-alasta. Uudisrakentaminen mahdollistaa alueen arvorakennusten kunnostamisen laadukkaasti, ja samalla alueen yleishyödyllistä toimintaa voidaan jatkaa ja laajentaa. Palveluasunnot sekä hotelli rakennetaan luontoarvoja säilyttäen ja käytön ajalta hiilineutraaleiksi, ja niiden lämmitys ja jäähdytys on tarkoitus toteuttaa Qheatin innovatiivisella geolämpöjärjestelmällä.

Yleishyödyllisten organisaatioiden toiminta jatkuu ja laajenee

Lapinlahden kevät -ehdotuksessa yleishyödyllisten organisaatioiden toimintaa alueella jatketaan ja monipuolistetaan. Ehdotuksessa Koivulan pihapiiriin rakennetaan kaksi uutta rakennusta, jotka palvelevat vanhusten, muistisairaiden ja muiden erityisryhmien tuettua asumistoimintaa.

Useiden yleishyödyllisten toimijoiden kanssa on jo neuvoteltu rakennusten käytöstä, ja kiinnostuneita käyttäjiä ovat muun muassa Miina Sillanpään Säätiön omistama Wilhelmiina Palvelut Oy sekä Helsingin Diakonissalaitos.

Sairaalarakennukseen museo, hostelli ja työtiloja

Ehdotuksessa sairaalan päärakennuksen yhdeksi pääkäyttäjäksi tulee Moomin Characters Oy, jonka suunnitelmana on tuoda rakennukseen muun muassa pohjoismaisen kuvitustaiteen museo, kirjakustantamo, agentuuri, kirjakauppa ja kaupunkikulttuuria rikastuttavia tapahtumia. Rakennuksen pohjoisiin siipiin tuodaan Lapinlahden identiteettiin sopiva kaupunkihostelli, ja eteläsiipeen avataan kulttuurialan toimijoille tarkoitettuja työtiloja sekä Moomin Characters Oy:n toimitilat.

”Olemme innostuneita mahdollisuudesta osallistua helsinkiläisille näin keskeisen alueen tulevaisuuteen. Luovalle yhteisöllemme on vaikea kuvitella stimuloivampaa paikkaa, jossa luontoarvot ja urbaani pulssi kohtaavat yhtä luontevasti”, kertoo Moomin Characters Oy:n toimitusjohtaja Roleff Kråkström.

Päärakennukseen sekä meren kupeessa sijaitsevaan Venetsia-rakennukseen tuodaan myös uutta ravintolatoimintaa, joka houkuttelee alueelle uusia kävijöitä.

Melumuurina toimiva hotelli houkuttelee uusia kävijöitä

Ehdotuksessa Länsiväylän kupeeseen suunnitellaan Lapinlahden arvokkaaseen ympäristöön sovitettu, arkkitehtonisesti korkeatasoinen hotelli, jonka ravintolat ja palvelut elävöittävät aluetta entisestään. Puistoalueen reunalle sijoitettava hotelli luo melumuurin, joka auttaa torjumaan häiritsevää liikennemelua historiallisesta puistosta rauhoittaen pihapiiriä.

Hotellin potentiaalisten vuokralaisten kanssa on käyty neuvotteluja, ja useat korkeatasoiset hotellitoimijat, kuten esimerkiksi Hilton, Swissôtel ja Hotusa, ovat olleet kiinnostuneita hotellista.

Lisätietoja:
Kuvia ja lisätietoa Lapinlahden kevät -ehdotuksesta löytyy täältä: https://bit.ly/3bpqjZO

Published: maaliskuu, 18 2020