INVELA

Joustavaa liiketilaa

Kaupungistuminen ajaa kevyen teollisuuden keskittymät yhä kauemmas kaupungeista. Joustavien toimitilojen kysyntä pysyy kuitenkin korkeana. INVELA tarjoaa asiakaslähtöisiä ja joustavia toimitiloja kiinteistöalalla, jossa ei perinteisesti ole keskitytty riittävästi kestävyyteen ja asiakkaiden tarpeisiin.

 

Yksilöllisiä toimitiloja

Joustavuutensa ansiosta INVELAn flex space’ –toimitilat sopivat moniin eri käyttötarkoituksiin, kuten tuotantoon, verstaiksi, varastoiksi, kevyen teollisuuden käyttöön tai tiomistotiloiksi. INVELAn toimitilat sijaitsevat lähellä kaupunkia, ja ne tarjoavat joustavia, räätälöityjä ja henkilökohtaisesti hallittuja ratkaisuja lähes kaikkien alojen yrityksille. 

Kaikille INVELAn toimitiloille on luotu ohjelma, joka minimoi rakennusten ympäristövaikutukset optimoitujen toimintojen ja energiatehokkuuden avulla.

Toiminta keskittyy aluksi Tukholman ja Uppsalan alueille Ruotsissa. INVELA on NREP:n ja 3Dens Fastigheterin yhteishanke.