Kestävä kehitys

 • “Muutoksen aikaansaaminen on tietoista ja sisäänrakennettua NREPin ydintä. Me uskomme, että kiinteistöalan parantaminen on valtava mahdollisuus rikastuttaa ihmisten elämää ja rakentaa kestävämpää maailmaa. Uskomme myös, että se on ennennäkemätön mahdollisuus kasvaa, saavuttaa tasaisia tuottoja ja rakentaa kilpailuetua. Periaatteemme vievät meitä eteenpäin ja tunnemme moraalisen velvoitteemme toimia. Kiinteistöala muuttuu hitaasti ja se on suurilta osin juuttunut kapea-alaiseen lyhyen aikavälin arvonmuodostuksen näkökulmaan. Me tartumme mahdollisuuteen hyödyntää pitkän aikavälin kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja uudistamme alaa tavalla, joka luo sekä taloudellista arvoa että lisäarvoa yhteiskunnalle.”

  Claus Mathisen, Toimitusjohtaja

TAVOITTEEMME

Tarjota yhä useammalle ihmiselle taloudellisempia ja tarpeet täyttäviä asumisen vaihtoehtoja

Vastata liian vähälle huomiolle jääneisiin tarpeisiin asiakasystävällisillä ja yhteisökeskeisillä tuotteilla. (TTK/SDG 11.3, 11.6, 11.7)

Rakentaa ympäristöjä, jotka tukevat fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia. (TTK/SDG 3.4)

Pienentää hiili- ja resurssijalanjälkeä

Innovoida ja optimoida rakennussuunnittelua ja -materiaaleja. (TTK/SDG 12.2, 12.5, 12.8, 15.5, 15.A)

Varmistaa energiatehokkuus ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä. (TTK/SDG 7.2, 7.3, 7.A)

Kestävää ja vahvaa pitkän aikavälin arvoa ja tuottoa

Järjestelmän haasteisiin vastaaminen.

Huomioidaan koko elinkaaren taloudelliset näkökohdat ja pitkän aikavälin lähestymistapa ja luodaan parempia ratkaisuja.

 • Vuonna 2025

  Kolme Nollahiili-pilottiamme ovat valmistuneet

 • Vuonna 2025

  Olemme vähentäneet energia- ja hiilidioksidi-intensiteettiä CRREM-projektin puolentoista asteen polun mukaisesti

 • Vuonna 2025

  Käytämme 100 % vihreää sähköä

 • Vuonna 2025

  Olemme rakentaneet yhteensä 30 000 asuntoa, jotka vastaavat heikommassa asemassa olevien ryhmien tarpeisiin tai ovat vuokra-asuntoja ihmisille, joilla on mediaani- tai sen alittavat tulot

 • Vuonna 2025

  100 % hankkeista ja merkittävistä peruskorjauksista käyvät läpi alkuvaiheen elinkaarianalyysin

 

Miten NREP vaikuttaa asioihin?

Kun mietimme vaikuttavuustavoitteitamme on meidän keskityttävä jo saavutettuihin tuloksiin, jotka ilman panostamme eivät olisi toteutuneet. Siirtymällä tavoitteista toimintaan NREP vaikuttaa ensisijaisesti seuraavilla kolmella tavalla:

• Tunnistamalla systeemisiä haasteita, jotka on jätetty liian vähälle huomiolle, ja rahoittamalla kiinteistöhankkeita, jotka vastaavat näihin haasteisiin

• Innovoimalla ja tuomalla markkinoille parempia ratkaisuja ja rakentamalle osaamista niiden ympärille

• Käyttämällä resursseja ja huippuosaamista, joita tarvitaan synnyttämään tuloksia, jotka muuten jäisivät toteutumatta

Esimerkki­projekteja

People in a residential area

Norra Vitsippan

Nollaenergiatason asuinrakennuksia Lue lisää täältä

Norra Vitsippan

Nollaenergiatason asuinrakennuksia Lue lisää täältä

Geo­terminen pilotti­hanke

Uraauurtava, lähes päästötön lämmitysratkaisu Lue lisää täältä

Geo­terminen pilotti­hanke

Uraauurtava, lähes päästötön lämmitysratkaisu Lue lisää täältä

Resource Rows

Uusiomateriaaleista uusia koteja Lue lisää täältä

Resource Rows

Uusiomateriaaleista uusia koteja Lue lisää täältä
windows

Upcycle Studios

Äärimmilleen vietyä uusiokäyttöä Lue lisää täältä

Upcycle Studios

Äärimmilleen vietyä uusiokäyttöä Lue lisää täältä