woody

Maa­lämpöä puukerros­taloihin

Kolmasosa Suomen kasvihuonekaasupäästöistä liittyy rakennettuun ympäristöön, ja Pohjoismaissa 40 % raaka-aineiden kulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä johtuu kiinteistöalasta.

Tämän vuoksi Woody-hanke on tärkeä. Hankkeen tavoitteena on kehittää kestävämpää rakennettua ympäristöä. NREP rakennuttaa puisia asuinkiinteistöjä kolmessa espoolaisessa sekä yhdessä turkulaisessa kohteessa. Kohteisiin tullaan rakentamaan yhteensä yli 300 vuokra-asuntoa. Yhteistyöhanke on askel eteenpäin suomalaisen puurakennusteollisuuden kehittämisessä.

Rakennusten käytönaikaisten päästöjen vähentämiseksi lämmittämiseen tullaan käyttämään geotermistä lämpöä. Koska rakennukset kuluttavat lähes 40 % kaikesta Suomessa kulutetusta energiasta, kestävämmän energiavaihtoehdon valitseminen on tärkeä osa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.

Rakentamisen päästöjen vähentäminen

Tehdasvalmisteisten puisten rakennuselementtien hyödyntäminen voi vähentää sekä rakentamisen itsensä että rakennuksen koko elinkaaren aikaisia päästöjä. Puisten rakennusten hiilijalanjälki on pienempi kuin muista materiaaleista valmistetuilla rakennuksilla. Jalanjälkeä tasaa entisestään puuston pitkällä aikavälillä varastoima hiili.

Haivainnekuvat: Lundén Architecture Oy

Asuntoelementtien esivalmistus on resurssitehokas menetelmä, joka optimoi rakentamista, suojelee elementtejä kosteudelta tarkemmin säädellyn valmistusympäristön ansiosta ja vähentää huomattavasti materiaalihävikkiä. 
 
Tekemällä parempia ratkaisuja ja vähentämällä kasvihuonepäästöjä rakennus- ja kiinteistöalalla on tärkeä rooli kestävämmän tulevaisuuden mahdollistajanaPuisia asuinkiinteistöjä kehitetään yhteistyössä rakennusyhtiö Lehto Groupin kanssa, ja tehdasvalmisteiset rakennuselementit valmistetaan Lehto Groupin tehtaalla Hartolassa. 

YHTEENVETO

  • Projektityyppi: Asuinrakennukset

  • Sijainti: Kolme kohdetta Espoossa ja yksi Turussa

  • Projektin koko: Yli 300 uutta puutaloasuntoa

  • Valmistumisaika: 2022–23

  • Vastuullisuusprofiili: Geoterminen lämmitysratkaisu, puun käyttö rakennusmateriaalina, tehdasvalmisteiset rakennuselementit

  • ”Me NREP:llä pyrimme pienentämään kiinteistöteollisuuden hiilijalanjälkeä kehittämällä parempia ratkaisuja Pohjoismaissa. Puu on monipuolinen uusiutuva rakennusmateriaali, ja sen hyödyntäminen rakentamisessa auttaa pienentämään kiinteistön hiilijalanjälkeä. Olemme ylpeitä voidessamme tehostaa puurakennusteollisuutta Suomessa ja tarjota uusia, kestävämpiä asumisratkaisuja Espoon ja Turun kaltaisiin kasvaviin kaupunkeihin.”

    Jani Nokkanen