Ennätyksiä rikkova aurinko­energia­järjestelmä

Aurinko­v­oimaa katolta

Logistiikkakeskusten katot ovat ihanteellinen paikka aurinkopaneelien asentamiseen. Tämän vuoksi olemme hyödyntäneet keskusten kattoja tuottaaksemme vihreää energiaa sekä keskukseen että laajemmin sähköverkkoon.

Asennamme Pohjoismaiden kaikkien aikojen suurinta aurinkovoimalaa 83 000 neliömetrin suuruisen logistiikkakeskuksen katolle Boråsin Solskenetissä.

2,6 miljoonaa kilowatti­tuntia paikallis­verkkoon

Kokonaisuudessaan 60 000 neliömetriä kattavan järjestelmän sähköntuotantokapasiteetti tulee olemaan 5 MWp. Järjestelmän arvioidaan kykenevän tuottamaan vuosittain 4 gigawattitunnin verran sähköä, mikä vastaa 1 800 sähköauton tai 800 kodin vuotuista sähkönkulutusta.

Sen lisäksi, että järjestelmä tuottaa riittävästi sähköä rakennuksen tarpeisiin, aurinkovoimalan on arvioitu tuottavan myös 2,6 miljoonaa kilowattituntia aurinkosähköä sähköverkkoon.

Aurinkovoimala tukee NREP:n tavoitetta siirtyä käyttämään pelkästään uusiutuvaa energiaa kaikissa rakennuksissa ennen vuotta 2025.

YHTEENVETO

  • Projektityyppi: Rakennuksen katolle asennettu aurinkovoimala, jonka kapasiteetti on 5 MWp

  • Sijainti: Borås, Ruotsi

  • Arvioitu tuotanto: 4 GWh/vuosi

  • Koko: 60 000 neliömetriä

  • Kiinteistö: 83 000 neliömetrin suuruisen logistiikkakeskuksen katolla

  • Valmistumisaika: : 2020

  • ”Sähkönkulutus rakennuksissa lisääntyy, ja yhteiskunnan vihreän siirtymän kannalta on ensiarvoisen tärkeää vähentää kiinteistöalan hiilidioksidipäästöjä. Haluamme olla alallamme kestävän kehityksen eturintamassa. Olemme asettaneet selkeäksi tavoitteeksemme käyttää kaikissa rakennuksissamme pelkästään uusiutuvaa sähköä. Tällä projektilla on todellista vaikutusta ja se luo tärkeää toivoa tulevaisuudelle.”

    Claus Mathisen, Toimitusjohtaja