Geo­terminen pilotti­hanke

Uraauurtava,
LÄHES päästötön
lämmitys­ratkaisu

Kartoitamme jatkuvasti uusia vähäpäästöisiä lämmitysratkaisuja kiinteistöihin. Siksi toteutimme pilottihankkeen, jossa rakensimme lähes päästöttömän lämmitysjärjestelmän logistiikka­keskukseemme Espoon Koskelonkujalla. Pilottihankkeessa suunniteltiin uudenlainen keskisyvä geoterminen lämpökaivo, jolla voidaan sekä lämmittää että jäähdyttää laajoja kiinteistökokonaisuuksia lähes päästöttömästi.

Koskelonkuja_property

edullista ja lähes päästötöntä lämpöä

Qheatin kehittämä geoterminen ratkaisu voi tuottaa jopa 40 kertaa enemmän lämpöenergiaa kuin perinteiset maalämpöratkaisut. Syvän geotermisen lämpökaivon poraaminen alkoi heinäkuun 2019 lopulla, ja kaivon lämmöntuotanto käynnistyi tammikuussa 2020.

Koskelonkujan keskisyvän geotermisen lämpölaitoksen on arvioitu tuottavan vuosittain yli 1 000 MWh lämpöenergiaa, mikä vastaa noin kolmen asuinkerrostalon lämmönkulutusta. Järjestelmä kattaa 60–80 prosenttia 16 000 neliömetrin kokoisen logistiikkakeskuksen lämmityksestä, minkä lisäksi teknologia mahdollistaa myös kiinteistön jäähdyttämisen kesäaikaan.

YHTEENVETO

  • Projektityyppi: Pilottihanke, jossa kehitettiin keskisyviin geotermisiin lämpökaivoihin perustuvaa, lähes päästötöntä lämmitysjärjestelmää kaupunkialueille.

  • Sijainti: Koskelonkujan logistiikkakeskus Espoossa

  • Lämmityskapasiteetti: 20,000 neliömetriä

  • Vuotuiset säästöt: 45-50,000 EUR

  • Valmistumisaika: 2020

  • Mahdolliset ympäristövaikutukset: Suomessa syvien geotermisten lämpökaivojen avulla voidaan saavuttaa 95 prosenttia pienemmät hiilidioksidipäästöt ja 20 prosenttia pienemmät energiakustannukset tavalliseen kaukolämpöön verrattuna.

Vihreä tulevaisuus jalkojemme alla 

Keskisyvä geoterminen lämmöntuotanto mahdollistaa lähes päästöttömän lämmityksen ja jäähdytyksen suurissa kiinteistöhankkeissa esimerkiksi tiheämmin asutuilla kaupunkialueilla, joissa vähäpäästöinen energiantuotanto olisi muuten mahdotonta.  
 
Edistyneen porausteknologian ja lämmön erottamismenetelmän ansiosta järjestelmässä voidaan hyödyntää kaksi kilometriä syviä kaivoja, joiden tuottama lämpötila on riittävän korkea vastaamaan loppukäyttäjän infrastruktuurin vaatimuksiin veden lämpötilalle. Lämmön keräämiseen käytetty kaksoisvaippaputki (Vacuum Insulated Tubing, VIT) estää lämpöhukan lähes täysin. Teollisuuden tarpeisiin mitoitettu tehokas ja lähelle loppukäyttäjää sijoitettu lämpöpumppujärjestelmä takaa, että hukkalämpö voidaan ottaa talteen taloudellisesti ja käytännöllisesti.  

  • ”Rakennusten lämmitys vastaa noin neljännestä niiden koko energiankulutuksesta, ja suurin osa tästä energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Voimme saavuttaa tavoitteemme käyttää vain uusiutuvaa energiaa kiinteistöissämme ainoastaan kehittämällä uusia ratkaisuja, kuten syvää geotermistä lämpöä.”

    Jani Nokkanen